Overzicht

Met ingang van 23 augustus 2021 tot en met 17 december 2021 zijn wij op zoek naar een zorgcoördinator voor de havo/vwo-afdeling (bovenbouw).

Als zorgcoördinator werk je in een zorgteam met de zorgcoördinatoren VWO en VWO, Trajectcoördinator, Remedial Teacher en BPO. Binnen de bovenbouw havo/vwo-afdeling werk je met de docenten en mentoren aan de ondersteuning van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.
Als zorgcoördinator leg je verantwoording af aan de schoolleiding.
 
In algemene zin zullen je werkzaamheden gericht zijn op het coördineren van de ondersteuning voor leerlingen met ondersteuningsbehoefte.
 
De werkzaamheden zullen onder andere bestaan uit:

1. Het ondersteunen en coachen van mentoren en docententeam op de volgende onderdelen:

 • Pedagogische vaardigheden
 • Didactische vaardigheden
 • Ontwikkelingsperspectiefplan
 • Lesbezoeken
 • Leerlingbespreking
 • Handelingsgericht werken
 • Waar nodig trainen op bovenstaande gebieden

2. Coördineren van de zorg (analyseren, verhelderen, consultatie, advies, verwijzen).

3. Deelname aan structurele overleggen zoals ZAT, afdelingsoverleg zorgcoördinatorenoverleg, zorgoverleg en bilaterale overleggen met jeugdarts, OKA, leerplicht, en extern.

4. Advisering van de directie op het gebied van de zorg en ondersteuning.
 

 • Je beschikt over een relevante HBO of WO opleiding. Denkende aan (Ortho-) pedagogiek, psychologie of aanverwant hieraan.
 • Je hebt ervaring met de doelgroep.
 • Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het passend onderwijs.
 • Je hebt ruime kennis van en ervaring met methodisch handelen (handelingsgericht werken en oplossingsgericht werken)
 • Je hebt kennis van de sociale kaart van Amsterdam. 
 • Je bent coaching- en adviesvaardig.
 • Je bent in staat samen te werken, zelfstandig keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen in je werk. 
 • Je bent als zorgcoördinator in staat de visie en het beleid van de school uit te voeren en uit te dragen.
 • Kennis over en ervaring met hoogbegaafde leerlingen is een pré.

Sollicitatieinformatie

Ben je enthousiast geworden na het lezen van deze vacature en wil je solliciteren? Dan zien wij jouw motivatiebrief en CV graag  tegemoet.

Voor vragen aangaande deze vacature kun je je richten tot Wilfred Jeunink: wjeunink@calandlyceum.nl.
 

Over Calandlyceum

Over het Calandlyceum 
Het Calandlyceum is een imposante school in Amsterdam West.
Al jaren staan wij voor goed onderwijs, keuzes voor leerlingen en persoonlijke ontwikkeling.
Dit jaar ontvingen wij het Daltonpredicaat en werden daarmee Amsterdams nieuwste Daltonschool.
 
Bij ons vind je:

 • Openbaar onderwijs
 • Veel aandacht voor sport, met sportklassen, LOOT en CTO (ook Ajax onderbouw)
 • 160 toffe docenten, en 1700 geniale leerlingen
 • Aandacht voor kunstzinnigheid vanuit de Cultuurprofielschool
 • Mooie buitenlandreizen
 • Technasium op VWO en havo niveau (VMBO-T in ontwikkeling)
 • Gymnasium, vwo, havo en VMBO-T
 • Veel aandacht voor professionalisering en begeleiding bijvoorbeeld in NOA, onze Opleidingsschool
 • Een creatief team, dat elke dag staat voor mooie lessen en aandacht voor leerlingen.
   

Het Calandlyceum valt onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Progresso (SOVOP). Progresso kiest voor: liefde als leidend principe, orde als basis en vooruitgang als doel. 
 

Solliciteer