Overzicht

Teamleider Academische route

Over deze functie
Ben jij een ervaren leidinggevende die toe is aan een volgende stap in haar/zijn carrière? Lees dan meer over de uitdaging die wij voor jou hebben en reageer snel! Als lid van het schoolleidersteam ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op
het Ichthus College Kampen. Met jouw inspirerende visie op onderwijs weet je het ontwikkelproces in het team op duidelijke wijze vorm te geven. Met de inzet van het onderwijsteam geef je daarbij mede vorm aan het strategische beleid van de school.

Goud in handen
Als Ichthus College Kampen hebben wij goud in handen. Het verzorgen van goed onderwijs aan onze 1500 leerlingen is het belangrijkste wat we doen. Ons onderwijs is persoonlijk, we zien en kennen iedere leerling en kijken naar wat onze leerlingen kunnen, wat
hen motiveert en bezighoudt. Zodat we kunnen aansluiten bij wat zij nodig hebben om te leren.
Ons brede aanbod aan vakken en activiteiten stimuleert de leerlingen om belangrijke vaardigheden aan te leren, zoals samenwerken, analyseren en presenteren. Het Ichthus College Kampen heeft contacten met bedrijven, specialisten en vervolgopleidingen. Dat maakt
het leren levensecht en dit helpt leerlingen bij hun persoonlijke zoektocht naar hun talenten en interesses. Zo kunnen leerlingen hun droom waarmaken, een gelukkig bestaan opbouwen en hun plaats als wereldburger innemen.

Christelijke waarden
Bij het Ichthus College Kampen werken we vanuit christelijke inspiratie aan het ontwikkelen van de talenten van onze leerlingen en medewerkers. We geloven dat ieder mens een unieke combinatie van talenten heeft gekregen en dat mensen leren door hun talenten
actief in te zetten. We stimuleren elkaar om na te denken over wat ons beweegt en wat we belangrijk vinden; om jezelf te ontdekken en te vormen, heb je de ander nodig als spiegel. We gaan in gesprek over zaken als morele moed, kwetsbaarheid, uitsluiting en
diversiteit. Het helpt onze leerlingen te leren om stevig in hun schoenen te staan, verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en anderen en een bijdrage te leveren aan de wereld om hen heen.

Werken op de Campus
Het Ichthus College Kampen biedt onderwijs aan op verschillende niveaus: praktijkonderwijs, de vakroute (vmbo-bbl/kbl), mavo, havo, en de academische route (atheneum en gymnasium). Hiermee creëren we een doorlopende leerlijn naar het vervolgonderwijs mbo, hbo
en wo.
Het Ichthus College is een stichting met eenheden in Kampen en Dronten. De stichting maakt onderdeel uit van Landstede Groep; een bestuurlijk samenwerkingsverband van scholen dat zich inzet voor goede werk- en leercondities voor leerlingen en medewerkers. Deze
grote onderwijsorganisatie heeft een gevarieerd aanbod voor jong en oud in de regio Zwolle. Met 47 locaties, bestaande uit 6 stichtingen met 6 inspraakorganen, verzorgt Landstede Groep onderwijs in het voortgezet onderwijs (14.167 leerlingen) en het mbo (10.710
studenten). Landstede Groep telt 2900 medewerkers. De onderwijsorganisatie heeft een centrale vestiging aan het Rechterland te Zwolle.

Wat ga je doen?

In de functie van teamleider ben je een onderdeel van het schoolleidersteam. Vanuit deze rol geef jij mede invulling aan de stichting brede ontwikkelingen. In brede zin ben jij op teamniveau eindverantwoordelijk voor:

 • onderwijsinnovatie;
 • aansturing van het team en de ontwikkeling van docenten;
 • een aantal onderwijskundige portefeuilles;
 • het opstellen van het teamplan;
 • het versterken van de onderwijskundige leiders in het team;
 • de formatie en begroting van het team.

Wie zoeken we?

 • een teamleider die de ingeslagen weg kan uitdragen en bevestigen en resultaatgericht en koersvast is;
 • een teamleider met een aanstekelijk enthousiasme die het team kan verbinden met ons gezamenlijke verhaal;
 • iemand met humoristische luchtigheid die ons helpt om af en toe uit het alledaagse te ontsnappen, zodat we een open en frisse blik op ons werk houden;
 • iemand die zich met de school wil verbinden, zodat hij/zij kan bouwen aan duurzame werkrelaties en aan de ontwikkeling van mensen.

Wat breng je mee?

 • een afgeronde hbo- of wo-opleiding (bijvoorbeeld management, bestuurskunde, bedrijfskunde);
 • onderwijsbevoegdheid;
 • ervaring, in een leidinggevende rol, met het planmatig implementeren van veranderingen in het onderwijs;
 • goede communicatieve vaardigheden in woord en schrift.

Uit jouw motivatie (in combinatie met jouw cv) blijkt jouw onderwijskundig leiderschap, omgang met verandermanagement en teamgeest.

Benodigde opleiding
een afgeronde hbo- of wo-opleiding

Profiel teamleider vwo/academische route:
 
 De teamleider heeft ervaring in een leidinggevende rol.

 • De teamleider heeft ervaring met lesgeven in het vwo. Een eerstegraadsbevoegdheid is geen vereiste.
 • De teamleider heeft gevoel het type leerling in de academische route. De teamleider is zich ervan bewust dat studievaardigheden voor dit type leerling belangrijk zijn om succesvol te zijn in de schoolloopbaan.
 • De teamleider heeft affiniteit met het vak Onderzoek. Ervaring met onderzoek is een pré, maar het inzien van het belang ervan is een must. De teamleider kan dit uitdragen en stimuleren.
 • De teamleider is een leider in onderwijsinnovatie. De teamleider initieert innovatie kan ingezette ontwikkelingen krachtig volbrengen. 
 • De teamleider is resultaatgericht. De teamleider hakt knopen door wanneer nodig. Hij/zij stelt realistische doelen, maakt heldere afspraken, bewaakt de voortgang en stelt bij wanneer nodig.
 • De teamleider heeft een coachende stijl van leidinggeven. Hij/zij is geduldig, straalt rust uit, luistert aandachtig, vraagt door, durft zich kwetsbaar op te stellen, durft moeilijke zaken bespreekbaar te maken en kan vertragen wanneer dit nodig is.
 • De teamleider heeft een lerende grondhouding. Hij/zij is in staat om op zijn/haar eigen handelen te reflecteren
 • De teamleider is een teamspeler. Hij/zij zoekt de samenwerking op en stimuleert samenwerking onder collega’s in het team.
 • De teamleider weet een eigen invulling te geven aan de christelijke identiteit van de school.
 • De teamleider wil zich voor langere tijd verbinden aan de school en het team.
 • Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw, gelet op de samenstelling van het huidige SLT.

Sollicitatieinformatie

De sollicitatieprocedure

Indien je meer informatie wenst over de vacature dan kun je contact opnemen met John Odinot (Ichthus College Kampen, directeur a.i.) op het telefoonnummer: (06) 41840602.
Herken je jezelf in het profiel? Wacht dan niet langer en solliciteer. Laat ons weten waarom je kiest voor Ichthus College, deel een paar mooie resultaten die je in het verleden hebt behaald en de manier waarop je dat voor elkaar hebt gekregen. En bovenal:
verklap ons vast waarin je je wilt ontwikkelen. Reageren kan t/m 24 juni 2021.

Werving:

 • Interne en externe werving geschiedt gelijktijdig.
 • Op de vacature is het actieve plaatsingsbeleid bij boventalligheid van toepassing.
 • Bij gelijke geschiktheid heeft een interne kandidaat voorrang op een externe kandidaat.
 • Een assessment is onderdeel van de procedure
 • Gesprekken vinden plaats in de tweede helft van juni ’21

Over Ichthus College Kampen

Solliciteer