Overzicht

Je nieuwe school
Op IKC DR. H. Bavinckschool (één van de scholen van Stichting H³O) werkt een zeer gemotiveerd team aan een ontwikkelingsproces op maat, waarin kind en medewerker hun talenten kunnen ontdekken, ontplooien en benutten, zodat leerlingen goed toegeruste wereldburgers
kunnen worden.

De school telt 344 leerlingen en de hoofdlocatie biedt plaats aan 11 groepen, waarvan 3 kleutergroepen. De Leonardo-afdeling heeft 4 groepen op de locatie Museumstraat.
Er werken 43 personeelsleden op de school, waarvan er 35 leerkracht zijn.

IKC DR. H. Bavinckschool heeft zich de laatste jaren sterk geprofessionaliseerd en geprofileerd, vooral op het gebied van onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Dit heeft geresulteerd in een aparte afdeling voor hoogbegaafde leerlingen; de Leonardo-afdeling (met
een eigen locatie).
Ouderbetrokkenheid staat hoog in het vaandel; de ouders hebben hoge verwachtingen, zijn betrokken (helpen waar dat gevraagd wordt in de school mee) en vragen ook echt iets van het IKC.
De directeur van het IKC is tevens leidinggevende van de pedagogisch medewerkers BSO/VSO en PO (peuteropvang).

Je uitdaging
Je motiveert, stimuleert en inspireert als onderwijskundig leider het team en maakt het team sterker. Je bent zichtbaar onderdeel van het team, geeft hen professionele ruimte (autonomie), maakt hen hecht en taakvolwassen, werkt vanuit vertrouwen en bevordert
dat er in het team door het voeren van een levendige dialoog bewuste en doordachte onderwijskundige keuzes gemaakt worden. Je zorgt dat je handelen leidt tot zo optimaal mogelijke resultaten en weet de onderwijskundige keuzes ook duurzaam te borgen. Het team
legt de professionele lat hoog en je houdt de balans tussen teamambitie en werkdruk door te relativeren scherp in het oog.
Je werkt met het team van de Leonardo-afdeling op eenzelfde wijze, zet aan tot verdere ontwikkeling van het Leonardo-programma.
Je bevordert dat er samengewerkt wordt op belangrijke thema’s. Het team heeft hiervoor een aantal PLG’s ingericht, die je met professionele nieuwsgierigheid volgt, weet goed focus aan te brengen op de ambities, stelt en bewaakt duidelijke kaders en verduurzaamt
opgedane kennis en de gemaakte afspraken zo breed mogelijk.

Je bent
Je bent vooral een inspirerend onderwijskundig leider, die vertrouwen geeft, medewerkers makkelijk aanspreekt en in dialoog het beste uit de medewerkers weet te halen. Je hebt affiniteit met hoogbegaafde kinderen, weet goed wat (deze) ouders nodig hebben, staat
open voor andere identiteiten, ziet en waardeert de teamleden, voelt aan wat het team nodig heeft (empathisch), bent transparant en werkt vanuit vertrouwen.
Je bent als directeur graag op de werkvloer, kan goed relativeren, bent duidelijk en reëel, kan waar nodig (inhoudelijke) knopen doorhakken en staat voor haar/zijn team.
Stichting H³O – vacature directeur IKC Dr. H. Bavinckschool 2021
Je laat professionele ruimte aan de PLG’s, kent het belang ervan en weet dat het belangrijk is zichtbaar te zijn voor je team, ouders en kinderen.

Je kunt
• Je beschikt over persoonlijke kwaliteiten die helpen om de leiderschapspraktijken vorm te geven. Kent eigen sterktes en zwaktes en kan persoonlijke kwaliteiten benutten. Je kunt reflecteren op eigen handelen en openstaan voor feedback. Kan het ‘innerlijk
kompas’ toetsen door middel van zelfreflectie en gesprek met anderen.
• Je hebt een opvatting over onderwijzen en leren. Weet met anderen een dialoog aan te gaan en stimuleert ontwikkelingen op dit gebied. Je neemt afstand van de dagelijkse praktijk, denkt toekomstgericht, richt je op hoofdlijnen en de langere termijn. Je bent
goed op de hoogte van relevante ontwikkelingen en anticipeert daarop door bestaand beleid tegen het licht te houden en voorstellen te doen voor bijstelling/verandering.

We bieden
• Een gedreven en hecht team en een uitdagende opdracht.
• Een Leonardo-afdeling; ook vol in ontwikkeling.
• Veel leuke leerlingen en een gezellig team met hart voor de kinderen.

Kennis en ervaring
De nieuwe directeur heeft ruime ervaring in een (eind)verantwoordelijke functie binnen een organisatie van professionals, liefst binnen het PO en bij voorkeur met het Leonardo-concept. De directeur heeft kennis van en inzichten in de belangrijkste ontwikkelingen
in het primair onderwijs. is bekend met de leidende onderwijsconcepten en heeft bewezen op basis daarvan richting te kunnen geven (focus aanbrengen) aan onderwijsontwikkeling en de PLG’s in het bijzonder.

Sollicitatieinformatie

Wil je meer informatie over de vacature?

Bekijk hier het hele functieprofiel

Voor meer informatie over IKC DR. H. Bavinckschool en/of stichting kun je een informatiepakket opvragen of contact opnemen met Hoofd P&O, mevrouw Miranda Hannewijk; telefoon: 078-8905002.
Meer informatie over de procedure via Frans Kwakernaat (f.kwakernaat@marant.nl) en telefonisch: 06-33037069.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Je brief voorzien van CV kan je versturen naar; selectie@marant.nl
We zien je reactie graag uiterlijk zaterdag 17 juli 2021 tegemoet.

Over Dr. H. Bavinckschool

Dr. H. Bavinckschool
 
Op christelijk IKC Dr. H. Bavinckschoool is gelijkwaardigheid tussen mensen een belangrijk uitgangspunt. Onze leerlingen hebben respect voor de waarden en normen van anderen. Ons doel is om alle kinderen passend en waarde(n)vol onderwijs aan te bieden op de reguliere basisschool. Daarnaast profileren wij ons in expertise en materialen voor de specifieke leer- en ontwikkelvragen van (hoog)begaafde kinderen.
 
Onderwijs moet leuk en zinvol zijn voor kinderen en leerkrachten!
Daarom zorgen wij voor een prettig en veilig klimaat voor alle kinderen, waarin elk kind zichzelf mag zijn en wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Elke leerkracht draagt hieraan bij. Er heerst een open sfeer in de school. De collega’s voelen zich gehoord en steunen elkaar in alles. De deuren van de lokalen staan vaak open en op de centrale leerpleinen wordt er veelal samengewerkt door de kinderen en leerkrachten.
 
De Bavinckschool is continu in ontwikkeling.
Wij zijn een gerenommeerde school en willen bij de top blijven horen. Daarom werken wij voortdurend aan een verdere professionalisering. Zo werken wij met de methodiek Stichting LeerKRACHT. Elke leerkracht en kind hebben meer eigenaarschap om het onderwijs elke dag een beetje beter te maken. Er zijn twee locaties; de reguliere Bavinck met peuteropvang en groep 1-8. Daarnaast is er een locatie waar voltijds HoogBegaafden-onderwijs wordt gegeven.
 

Solliciteer