Overzicht

Je nieuwe school
IKC De Horizon is een kleinschalige school, waar iedereen elkaar kent. Ons motto is dat ook: “Oog voor uw kind”. De visie van school gaat uit van 3 pijlers. Een professionele cultuur – de iedereen telt mee cultuur – veel aandacht voor cultuuronderwijs.
Naast goed onderwijs wil De Horizon zich profileren met het cultuuronderwijs. Dit is zichtbaar in de Kunstlab-, waar verschillende creatieve vaardigheden worden aangeboden. Voorbeelden hiervan zijn toneel, film, schilderen, tekenen, 3d-constructies maken, enz.
Daarnaast is er wekelijks een vakleerkracht voor dans in de school die les geeft aan peuters t/m groep 8-leerlingen. En alle leerlingen gaan jaarlijks mee op een educatieve excursie in het teken van cultuur.

Op IKC De Horizon doen er alles aan om uw kind te helpen het beste uit zichzelf te halen. Dat begint natuurlijk met
kwalitatief goed onderwijs op basis van de nieuwste inzichten. Om elk kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, geven ze les op drie niveaus in de klas en blijven ze
zichzelf ook actief ontwikkelen. Ze communiceren duidelijk over de ontwikkeling van uw kind. Als het goed gaat, maar ook als dat niet zo is.

IKC De Horizon is schooljaar 2020-2021 gestart met 231 leerlingen verdeeld over 10 groepen. Zowel enkele groepen als combinatiegroepen. Daarnaast is er binnen het IKC ook een peuterspeelzaal. Het deskundige team bestaat uit ongeveer 22 medewerkers.

Je uitdaging
Je bent zichtbaar in de school, voor het team en de leerlingen, maar ook daarbuiten voor de ouders. Je bent onderdeel van het team, ondersteunt de ‘plezierige’ professionele teamcultuur en werkt met dit energieke team samen aan het verder ontwikkelen van de
school. Je benut de kwaliteiten van de teamleden. Je betrekt ouders bij de ontwikkeling van hun kind, de ontwikkeling van de school en bevordert met hen ouderparticipatie.
Je zet de ingezette visie en ontwikkeling van de school, waaronder het cultuur onderwijs, voort en faciliteert de teamleden hierin.

De ambitie van IKC De Horizon is om van de school de ‘omfietsschool’
te maken. Door het IKC zo te profileren in de stad, zullen de nieuwe ouders graag een stukje ‘om willen fietsen’ om hun kind naar deze school te laten gaan en het leerlingenaantal ten minste stabiel dan wel groeiend zal zijn. Samen met het team geef je vorm
aan deze ambitie.

Je weet de belangen van de school goed te vertegenwoordigen binnen en buiten stichting H³O en daarin samenwerking te zoeken.

Je bent
Je bent daadkrachtig. Je weet hoofdzaken van bijzaken te scheiden en kan prioriteiten stellen. Je toont betrokkenheid en bent empathisch op alle lagen in de school.

Je kunt
• Je beschikt over persoonlijke kwaliteiten die helpen om de leiderschapspraktijken vorm te geven. Kent eigen sterktes en zwaktes en kan persoonlijke kwaliteiten benutten. Kan reflecteren op eigen handelen en openstaan voor feedback. Kan het ‘innerlijk kompas’
toetsen door middel van zelfreflectie en gesprek met anderen. Onderscheiden worden cognitieve, sociale, psychologische en zingevende kwaliteiten.
• Je bent goed geïnformeerd over ontwikkelingen in de (onderwijs)markt, onderzoekt wensen en behoeften van klanten (leerling, ouders, vervolgonderwijs e.d.), handelt hiernaar en anticipeert erop. Zoekt actief naar mogelijkheden in de ‘markt’ (binnen de eigen
organisatie en daarbuiten) zowel voor bestaande als nieuwe activiteiten en is gericht op het inslaan van nieuwe wegen.

We bieden
• Een deskundig en enthousiaste team.
• Een school midden in de stad en omgeven door cultuur.
• Hele leuke kinderen.

Kennis en ervaring
De nieuwe directeur heeft ervaring in een (eind)verantwoordelijke functie binnen een organisatie van professionals, binnen het PO. De directeur heeft kennis van en inzichten in de belangrijkste ontwikkelingen in het primair onderwijs en heeft bewezen op basis
daarvan voor de school een duurzame onderwijsontwikkeling te kunnen realiseren.

Sollicitatieinformatie

Wil je meer informatie over de vacature?

Bekijk hier het hele functieprofiel

Voor meer informatie over de school en/of stichting kun je een informatiepakket opvragen of contact opnemen met Hoofd P&O, mevrouw Miranda Hannewijk; telefoon: 078-8905002.
Meer informatie over de procedure via Frans Kwakernaat (f.kwakernaat@marant.nl) en telefonisch: 06-33037069.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Je brief voorzien van CV kan je versturen naar; selectie@marant.nl
We zien je reactie graag uiterlijk zaterdag 17 juli 2021 tegemoet.

Over Christelijk IKC de Horizon

De Horizon

Christelijke IKC De Horizon staat voor stimulerende peuteropvang, goed onderwijs en extra aandacht voor kunst en cultuur. Op de Horizon werken we met een enthousiast team van professionals aan onderwijs dat verder reikt dan de geijkte vakken lezen, rekenen, spelling en taal. Het is onze missie om de horizon van kinderen verder te verbreden in een veilige en rijke leeromgeving. Spel en spelen, samenwerking, zelfstandigheid, ontdekken, beleven, delen, bewegen en danslessen van een vakleerkracht zijn kenmerken die hieraan bijdragen. 

Op IKC De Horizon hechten we grote waarde aan:

  • dat je het beste uit jezelf kunt halen
  • dat je gezien wordt
  • dat je leert vertrouwen op jezelf
  • dat je 'samen in een groep' en toch 'allemaal verschillend' mag zijn
  • dat je lekker in je vel zit

Heb jij oog voor ieder kind? Wil je werken op een school met een warme en veilige leeromgeving voor iedereen? Je bent van harte welkom op De Horizon!
 

Solliciteer