Overzicht

Je school
IKC De Fontein is een echte wijkschool. De populatie van onze school is vergelijkbaar met de populatie in de wijk. Dit geldt voor onze beide locaties. Wij zijn trots op de diversiteit in de school: dit stimuleert namelijk het werken aan respect en het uitgaan
van verschillen.

Op De Fontein wordt zeer gestructureerd gewerkt. Wij sluiten aan bij de verschillende niveaus en leerstijlen van onze leerlingen. Hierbij maken we optimaal gebruik van digitale mogelijkheden. Een deel van de leerstof wordt bijvoorbeeld verwerkt op tablets en
laptops met gebruik van Snappet.
Naast de basisvakken taal, lezen en rekenen hebben we veel aandacht voor andere ontwikkelingsgebieden. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen zich breed ontwikkelen.

De school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. De peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf is in eigen beheer van de school.

IKC De Fontein heeft ongeveer 263 leerlingen verdeeld over 2 locaties. Op de hoofdlocatie in de wijk Oud-Krispijn werken we doorgaans met jaargroepen. De dislocatie in de wijk Wielwijk is een kleinere locatie met ongeveer 100 leerlingen. Hier wordt meestal
gewerkt met combinatiegroepen. De school heeft een continurooster. Het team bestaat uit ongeveer 33 medewerkers.

Je uitdaging
Je gaat als betrokken directeur op IKC De Fontein met een gemotiveerd team werken aan ontwikkeling, veiligheid, groei en het realiseren van passend onderwijs voor de kinderen op je twee locaties. Je weet goed wat er speelt op beide locaties, bent daar zichtbaar.
Je brengt in een veilige, open sfeer door teamontwikkeling (werken aan de noodzakelijke teamcohesie), samenwerking, stabiliteit en professionalisering (EDI) in de volle breedte goed op gang. Je houdt zichtbaar de verbinding met het proces, je team, de kinderen
en ook de ouders, borgt resultaten en houdt de grote lijnen vast.
Je besteedt aandacht aan de zorgroute, ontwikkelt deze met betrokkenen verder, bevordert professionele autonomie en cultuur van de locatieteams, benut de kwaliteiten van de specialisten in je teams en betrekt ouders bij de ontwikkeling van hun kind en de school.

Je bent maatschappelijk in de wijk betrokken, benut groeikansen voor de school en je draagt actief bij aan belangrijke wijkontwikkelingen.

Je bent
Je hebt sterke affiniteit met de doelgroep, bent een stevig en daadkrachtig leider, die duidelijk en transparant communiceert. Je treedt op een open en positieve manier het team tegemoet (staat op gelijke voet) en biedt heldere kaders binnen professionele autonomie.
Je bent empathisch, doortastend, laagdrempelig, een verbinder, zeker ook naar de ouders en kinderen. Je bent iemand die vertrouwen geeft, zorgt dat iedereen zich gewaardeerd en gekend voelt, kan reflecteren op eigen handelen. Je kunt ook anderen makkelijk
werkzaamheden laat oppakken (delegeren). Humor vinden we ook belangrijk.

Je kunt
• Je creëert en borgt een veilige en open sfeer binnen het team en bevordert een open communicatie, formuleert met het team duidelijke doelstellingen en kaders, waarbinnen ruimte voor (team)ontwikkeling wordt geboden, verduidelijkt in het team de verwachtingen
in de ambities/doelen (ieder teamlid weet wat er van hem/haar verwacht wordt). Je bent in staat in het team een breed draagvlak te creëren voor initiatieven en ontwikkelingen en spreekt waardering uit voor de prestaties van de teams en de teamleden.
• Je begeeft je met weinig moeite in het gezelschap van anderen, gaat gemakkelijk contacten aan en onderhoudt deze contacten. Je bent je bewust van andere mensen in de omgeving en de invloed van het eigen gedrag op hen, verplaatst zich in anderen, heeft aandacht
voor hen en onderkent gevoelens en behoeften van anderen.
• Je draagt, in een team dat een opdracht uitvoert, bij aan de harmonie, het samenwerkingsproces en het gezamenlijke resultaat door desnoods de eigen belangen terzijde te stellen en de groepsdoelen te laten prevaleren.

We bieden
• Een dynamisch en gemêleerd team qua leeftijd, kwaliteiten en interesses.
• Betrokken leerkrachten met veel kennis en ervaring

Kennis en ervaring
De nieuwe directeur heeft ervaring in een (eind)verantwoordelijke functie binnen een organisatie van professionals, binnen het PO. De directeur heeft kennis van en inzichten in de belangrijkste ontwikkelingen in het primair onderwijs en heeft bewezen op basis
daarvan voor de school een duurzame onderwijsontwikkeling te kunnen realiseren.

Sollicitatieinformatie

Wil je meer informatie over de vacature?

Bekijk hier het hele functieprofiel

Voor meer informatie over de school en/of stichting kun je een informatiepakket opvragen of contact opnemen met Hoofd P&O, mevrouw Miranda Hannewijk; telefoon: 078-8905002.
Meer informatie over de procedure via Frans Kwakernaat (f.kwakernaat@marant.nl) en telefonisch: 06-33037069.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Je brief voorzien van CV kan je versturen naar; selectie@marant.nl
We zien je reactie graag uiterlijk zaterdag 17 juli 2021 tegemoet.

Over Christelijk IKC deFontein

De Fontein
Op christelijk IKC De Fontein bieden we onze leerlingen een veilige, geborgen en inspirerende leeromgeving. Respect, veiligheid en verantwoordelijkheid zijn hierbij onze pijlers. Wij bereiden kinderen voor op een goede plaats in de maatschappij door te werken aan hun brede ontwikkeling. We hebben aandacht voor zowel de cognitieve, emotionele en motorische ontwikkeling. Hierbij gaan we uit van verschillen: Ieder kind en ieder teamlid is uniek.
Net als bij de kinderen vinden we het in het team ook belangrijk dat we ons blijven ontwikkelen, bewuste keuzes maken en vernieuwen waar dat nodig is. We hebben twee locaties, elk met hun eigen karakteristieken en hun overeenkomsten. Je bent van harte welkom om kennis te komen maken.
 

Solliciteer