Overzicht

Wat zijn jouw kerntaken?

Als onafhankelijke voorzitter van de MR behartig je de belangen van personeel, leerlingen en ouders. Je geeft leiding aan de vergaderingen en weet structuur aan te brengen. Je stelt samen met de secretaris de agenda op en zorgt ervoor dat iedereen zich kan
voorbereiden. 
Tijdens de vergadering zorg jij voor een vriendelijk doch dwingend verloop met jouw persoonlijkheid en stijl van voorzitten. Je bevordert openheid, openbaarheid en onderling overleg. Daarnaast waak jij voor discriminatie op welke grond dan ook en zie jij toe
op een gelijke behandeling. Ook staat veiligheid, gezondheid en welzijn van een school altijd op nummer 1 bij jou als voorzitter. De voorzitter fungeert als aanspreekpunt en vertegenwoordigt de MR intern en extern.

Daarnaast vragen wij:

  • Hbo werk- en denkniveau;
  • Ervaring als voorzitter;
  • Je respecteert de grondslag van Yulius van harte;
  • Je bent gericht op samenwerken (de MR spreekt met één mond);
  • Je bent in staat belangen objectief af te wegen;
  • Je kunt vlot (op hoofdlijnen) documenten lezen, begrijpen en interpreteren;
  • Je kunt goed communiceren, zowel schriftelijk als mondeling;
  • Je beschikt over een helikopterview;
  • Je hebt oog voor maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen;
  • Je conformeert je aan de geheimhoudingsplicht. 

Sollicitatieinformatie

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de functie, dan kun je contact opnemen met Ingrid Sparreboom, ambtelijk secretaris OR / MR a.i., op het telefoonnummer: 06-18832383. 

Solliciteren?

Spreekt deze boeiende functie je aan en voldoe je aan de gestelde criteria, dan zien we jouw sollicitatie graag tegemoet! Je kunt direct reageren via: https://www.werkenbijyulius.nl/vacaturebeschrijving/onafhankelijke-voorzitter-medezeggenschapsraad

Over Stichting Yulius Onderwijs

Yulius biedt onderwijs aan leerlingen met onderwijsbelemmeringen en gedragsproblemen die voortvloeien uit psychiatrische problemen (cluster 4). Wij doen dat op 14 locaties, die van elkaar verschillen wat betreft problematiek van de leerlingen, het niveau en het onderwijsprogramma. Ons onderwijs is ingedeeld in het speciaal onderwijs (so) voor leerlingen in de basisschoolleeftijd en het voortgezet speciaal onderwijs (vso) voor leerlingen vanaf ongeveer 12 jaar.

Solliciteer