Overzicht

De werkzaamheden vinden plaats op het Scheldemond College in gebouw Wielingen, één van de scholen van de Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren (De Mondia Scholengroep). De Mondia Scholengroep bestaat uit twee scholen voor openbaar voortgezet
onderwijs. De scholen zijn Nehalennia SSG te Middelburg en het Scheldemond College te Vlissingen. Op alle locaties van de Mondia Scholengroep is een ondersteuningscoördinator werkzaam.

Als ondersteuningscoördinator stuur je, in samenwerking met de schoolleiding, de leerlingenondersteuning aan en ben je hét aanspreekpunt voor interne en externe personen én hulpverleningsorganisaties die een taak hebben in de begeleiding van leerlingen met
specifieke hulpvragen. Jouw werkzaamheden kunnen grofweg verdeeld worden over drie hoofdtaken, namelijk:

  • het uitvoeren van de coördinatie van de ondersteuning op school in procedurele en inhoudelijke zin;
  • het leveren van een adviserende bijdrage aan de onderwijskundige ontwikkeling in het algemeen en de leerlingen ondersteuning in het bijzonder;
  • het verlenen van diverse ondersteunende en organisatorische activiteiten zoals het beheren van de orthotheek, het regelen van (remediale) hulpverlening, het verzorgen van coachingstrajecten aan individuele leerlingen, etc.

Daarnaast ben je onder andere de vertegenwoordiger van de school in het Samenwerkingsverband Walcheren. Verder kun je als ondersteuningscoördinator ook een lesgevende taak toebedeeld krijgen, hierdoor gaan we in principe uit van een benoeming als docent.
Voor meer functie inhoudelijke informatie verwijzen wij naar de functiebeschrijving ‘ondersteuningscoördinator Mondia Scholengroep’, op verzoek kan de functiebeschrijving toegezonden worden.
De vacature ontstaat per 1 september en wordt zowel intern als extern uitgezet. Voor externe kandidaten geldt dat er een tijdelijk contract geboden kan worden met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd bij goed functioneren.
Voor de functie gaan we uit van een betrekkingsomvang van 0,6 tot 0,8 fte, afhankelijk van ervaring, wensen en inzetbaarheid.
 

Wat wij vragen

  • Je hebt een afgeronde HBO opleiding SPH en/of master SEN;
  • Je beschikt over een onderwijsbevoegdheid voor het voorgezet onderwijs of de bereidheid deze te behalen;
  • Je hebt goede organisatorische vaardigheden en kunt goed coördineren en delegeren;
  • Je kunt zowel schriftelijk als mondeling uitstekend communiceren;
  • Je bent (organisatie)sensitief en stressbestendig;
  • Je beschikt over kennis van de ‘sociale kaart’ van Vlissingen en omstreken.

Sollicitatieinformatie

Voor nadere inlichtingen over deze vacature kun je contact opnemen met de heer L. Heesters, locatiedirecteur Scheldemond College.

Meer informatie over arbeidsvoorwaarden, de Mondia Scholengroep e.d. is te verkrijgen bij de personeelsfunctionaris, dhr. M.T. de Veen. 

Sollicitatiebrieven dienen vergezeld te gaan van een Curriculum Vitae en gericht te worden aan de directeur-bestuurder, dhr. A.A.A. Hagt. 

Wij zien jouw sollicitatie graag uiterlijk zondag 27 juni 2021 tegemoet. 

Over Scheldemond College

Elk talent telt op het Scheldemond College

Je mag er zijn, wie je ook bent en waar je ook vandaan komt. Of je nu klassieke talen volgt op ons gymnasium, leerwegondersteuning krijgt op het VMBO of een topsporter bent: jij hebt een uniek talent. En op het Scheldemond College ‘halen we er uit, wat er in zit.’ Daar hebben we veel voor over. Dat is voor ons ‘kwaliteit.’

Je hebt op het Scheldemond College in alle leerjaren en op ieder niveau vele mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. We hebben daarbij een groot aanbod aan begeleiding en zorg, zowel in het MAVO-VMBO als in het VWO-HAVO. Voor topsporters hebben we als LOOT-school bijzondere faciliteiten.

Solliciteer