Overzicht

Op het Da Vinci College Lammenschans ontstaat per 1 augustus 2021 een vacature voor
Teamleider m/v
 
De te benoemen functionaris krijgt de leiding over de coaches/mentoren en docenten die lid zijn van een van de teams binnen de vestiging.  In eerste instantie zal dit een team B/K zijn, op termijn is een wisseling van teams tussen teamleiders niet uitgesloten.
 
Het betreft een LD-functie voor minimaal 0,8 fte, waarvan ca. 0,6 fte teamleiderschap, aangevuld met andere en lesgevende taken.
De vacature wordt zowel intern, binnen de Scholengroep Leonardo da Vinci, als extern uitgezet.

 

Functie-informatie/Profiel
Op elke afdeling is een team van docenten verantwoordelijk voor het onderwijskundig proces en de leerlingbegeleiding. Het onderwijs wordt uitgevoerd binnen de kaders van de visie en de missie van de Scholengroep Leonardo Da Vinci. Daarbinnen is aandacht voor
kennis, vaardigheden en attituden.
 
De teamleider geeft leiding aan een team van docenten en is met het team verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijs. De teamleider draagt mede zorg voor de afstemming van de onderwijsuitvoering en de ontwikkeling van het beleid voor leerlingenbegeleiding
binnen de afdeling en levert een bijdrage aan de uitvoering van het onderwijs. Hij/zij onderschrijft de kernwaarden, de visie en de missie van de Scholengroep Leonardo da Vinci. Het Da Vinci College Lammenschans wordt aangestuurd door een directeur en een
middenkader van school/teamleiders. De teamleider functioneert zelfstandig onder verantwoordelijkheid van de directie van het Da Vinci College Lammenschans en meer in het bijzonder van de directeur.
 
Het uitgebreide competentieprofiel en de werkzaamheden van de functie teamleider is beschikbaar.
 
De aanstelling geldt voorlopig voor de duur van één jaar. Voor 1 mei 2022 zal het functioneren van de teamleider worden beoordeeld.

Sollicitatieinformatie

Tot 1 juli 2021 kunt u reageren op deze vacature. Reacties die later binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen.
Voor nadere informatie en sollicitaties kan contact opgenomen worden met mevrouw Dezitter, directeur Da Vinci College Lammenschans, via
ADEZ@davinci-leiden.nl.
 
Het competentieprofiel voor deze functie kunt u opvragen bij mevrouw F. Bosman, afdeling Personeelszaken,
FBOS@davinci-leiden.nl.
 
Uit uw brief blijkt dat u belangstelling heeft voor deze functie en u licht uw belangstelling en geschiktheid toe met een motivatie.
 
De gesprekken met de benoemingsadviescommissie vinden plaats in de eerste en de tweede week van juli 2021. Een (eventuele) tweede ronde vindt plaats in de derde week van juli. De benoemingsadviescommissie bestaat uit de directeur, een teamleider, een docent
uit het B/K-team, een leerling uit de leerlingenraad en een lid van de deelraad.
 

Over St. Sg. Leonardo Da Vinci Leiden

Scholengroep Leonardo da Vinci
De Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden bestaat momenteel uit de volgende scholen:
Het Leonardo College (mavo, havo, vwo, Topsport Talentschool) gevestigd aan de Noachstraat  en het Da Vinci College met de scholen Kagerstraat  (mavo, havo, vwo, Technasium) en Lammenschans (mavo, vmbo basis en kader). Sinds kort bieden wij ook op onze ISK (Da Vinci City College) de mogelijkheid tot het halen van een diploma! Wij zijn er trots op dat we ons een opleidingsschool van Ros Rijnland mogen noemen.
In welke richting een leerling zich ook ontwikkelt, er is binnen de Scholengroep Leonardo da Vinci altijd een opleiding die past. Voor denkers en doeners. Van sportief tot creatief. Elke school heeft haar eigen aanbod, sfeer en identiteit.
We werken allemaal vanuit dezelfde kernwaarden: respect, verantwoordelijkheid en inzet.
 In onze scholen hechten we grote waarden aan:

  • Kennisontwikkeling: een diploma in een toekomstgericht curriculum
  • Verbondenheid: individuele vorming binnen de groep en maatschappelijke vorming
  • Maatwerk: personalisatie en keuzevrijheid

Ons onderwijs kenmerkt zich door betekenisvol leren, oog voor diversiteit en persoonlijke begeleiding op maat. Natuurlijk gelden er duidelijke regels, een voorwaarde voor een plezierig leer- en werkklimaat.
We zoeken ambitieuze medewerkers die beschikken over een pro-actieve en flexibele instelling om vanuit de rol van docent of lid van het onderwijsondersteunend personeel een bijdrage aan het ontwikkelen van ons onderwijs te leveren.
Onze scholen zijn gevestigd in onderwijsstad Leiden.
 

Solliciteer