Overzicht

Met ingang van 1 augustus 2021 zijn wij op zoek naar een enthousiaste ondersteuningscoördinator voor onze leerlingen! Ben jij beschikbaar? Lees dan verder.


Wolfert Tweetalig
Met bijna 1200 leerlingen uit Rotterdam en wijde omgeving is Wolfert Tweetalig de grootste en bekendste tweetalige opleiding voor vwo en havo in Nederland. Leerlingen van Wolfert Tweetalig ervaren wat internationalisering is en weten wat het betekent om een wereldburger te zijn door het curriculum maar ook door samenwerking met leerlingen in het buitenland, uitwisselingen, reizen en internationale stages. Ook leren zij de Engelse taal op near native niveau te gebruiken.


In het gebouw van Wolfert Tweetalig volgen de niet-tweetalige vwo- en havo bovenbouwleerlingen van Wolfert College ook hun opleiding. Het schoolgebouw huisvest daardoor ongeveer 1400 leerlingen.


Het management van Wolfert Tweetalig kent een locatiedirecteur en vier teamleiders. Er werken 115 docenten waarvan er zo’n 20 native speaker zijn. Er zijn 21 onderwijsondersteunende personeelsleden. Omdat Wolfert Tweetalig een Academische Opleidingsschool is, biedt de school jaarlijks aan twintig eerstegraads docenten in opleiding een stageplaats.


Wolfert Tweetalig maakt onderdeel uit van de Wolfert van Borselen scholengroep. Deze scholengroep bestaat uit zes scholen, ieder met een eigen onderwijsprofiel, voor openbaar voortgezet onderwijs (VO) in Rotterdam en omgeving. De scholengroep valt onder het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR).


Missie en visie
De missie van de Wolfert van Borselen scholengroep luidt: kwaliteitsonderwijs voor actieve en nieuwsgierige leerlingen in een rijke, internationaal georiënteerde leeromgeving, onderwijs dat het vertrouwen heeft van betrokken ouders.


Kwaliteitsonderwijs betekent op Wolfert Tweetalig dat wij streven naar excellente resultaten van onze leerlingen: een goede doorstroming naar de examenklassen en uitstekende examencijfers. De school wil echter meer en veelzijdiger zijn dan een leerinstituut, zij wil leerlingen ook een andersoortige bagage meegeven wanneer zij de school verlaten. Op deze wijze dragen we eraan bij dat onze leerlingen de wereld met open vizier en vol initiatief en zelfvertrouwen tegemoet treden. We willen hen helpen op te groeien tot zelfstandige, kritische en sociaal ingestelde jongvolwassenen. Met elkaar dragen we waarden als respect en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel.


Wij zijn WOLF; Wereldwijs, Ondernemend, Leergierig en Flexibel Leerlingen van nu krijgen in de toekomst te maken met onvoorspelbare veranderingen, vergaande technologische ontwikkelingen, snel verouderende kennis en wereldwijde uitdagingen. Leerlingen voorbereiden op de toekomst draait dus zeker niet alleen meer om taal, rekenen en wiskunde. Onderwijs aanbieden dat passend is voor de toekomst, betekent
hun de gelegenheid geven wereldwijs, ondernemend, leergierig en flexibel te zijn. En dat is nu precies wat Wolfert Tweetalig doet.


Vacature ondersteuningscoördinator
Wegens het vertrek van een collega zijn wij met ingang van 1 augustus 2021 op zoek naar een professionele ondersteuningscoördinator.

Als ondersteuningscoördinator ben je verantwoordelijk voor de aansturing, coördinatie en kwaliteit van de leerlingenondersteuning en adviseer je de schoolleiding over beleid en aanpak. Jij bent gespecialiseerd in het signaleren van extra ondersteuningsbehoeften bij leerlingen en zorgt dat daarbij de juiste hulp en ondersteuning wordt ingezet. Je bent in het bezit van een hbo/hbo+ diploma – psychologie, pedagogische wetenschappen, maatschappelijk werk, Master Educational Needs of een andere relevante opleiding of werkervaring.

Je hebt kennis van en vaardigheden in projectmatig werken en in coachen en begeleiden. Ook ben je vaardig in het voeren van overleg en het afstemmen van activiteiten. Je brengt onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling in kaart, geeft praktische adviezen over de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen in relatie tot gedrag, gericht op hoe we ermee gaan om in school. Je begeleidt en motiveert leerlingen en bent ervaren in het opzetten van handelingsplannen. Je verwijst tijdig door naar externe hulp daar waar langdurige of intensieve begeleiding van een leerling nodig is. Daarnaast ben je in staat professionalisering te verzorgen over specifieke thema’s en ontwikkelingen. Je hebt een brede kennis van de mogelijkheden binnen de wet- en regelgeving rondom passend onderwijs.

Zorg jij voor een veilige omgeving en ben je in staat het maximale uit een leerling te halen? Ben je bereid nauw samen te werken met je collega’s uit het ondersteuningsteam, het managementteam en onze mentoren en coaches? Beschik jij over uitstekende communicatieve vaardigheden en ben je in staat om met ouders en leerlingen op niveau te communiceren? Dan past deze vacature goed bij je. Solliciteer en kom met ons in contact.

De functie is, afhankelijk van ervaring, gewaardeerd op schaal 10 of 11 van de cao-VO.

Nadere informatie en solliciteren:
Solliciteren?
Voor eventuele vragen neem je telefonisch contact op met management assistent Anna Notenboom en op 010-8907700. Jouw CV en motivatie mail je naar wtsecretariaat@wolfert.nl. De reactietermijn sluit op woensdag 30 juni. Gesprekken staan gepland op maandag 5 juli aanstaande.

Sollicitatieinformatie

Over Wolfert Tweetalig

Wolfert Tweetalig is de bekendste tweetalige opleiding voor vwo en havo in Nederland. Op Wolfert Tweetalig krijgen leerlingen vakken als biology, geography, drama, art & design, history, music, physical education en mathematics in het Engels. Daarnaast maken zij in een rijke internationale context kennis met andere talen en culturen bijvoorbeeld door uitwisselingsprogramma’s met partnerscholen in het buitenland. Leerlingen worden zo gestimuleerd in hun vorming tot wereldburgers en ontdekken en ontwikkelen hun talenten. .

Solliciteer