Overzicht

Waar het om gaat op De Villa:
De Villa is een onderdeel van het Nuyens Instituut, het zorginstituut van AT-scholen.
Op de Villa worden leerlingen van de verschillende AT-VO scholen, die tijdelijk niet kunnen deelnemen aan het reguliere programma op de eigen school, begeleid op zowel onderwijsinhoudelijk als sociaal-emotioneel gebied. Maximaal zijn er 18 leerlingen op de
Villa aanwezig, die allemaal hun eigen onderwijsprogramma volgen. Samen met de andere docenten, de onderwijsassistent, de zorg coördinator en de coördinator Villa zorg je voor een fijn en veilig werkklimaat.

Waar het om gaat bij de functie:
De zorg coördinator is verantwoordelijk voor de zorg van de leerling op de Villa. Kerntaak is de begeleiding van de individuele leerling en zorg dragen voor inbedding in de gewone gang van zaken door leerling en collega’s medeverantwoordelijk te maken voor
het Villa traject. 
De zorg coördinator ondersteunt de leerlingen bij de executieve functies, waarbij planning en organisatie vaak centraal staan. Daarnaast is de zorg coördinator actief in de begeleiding van de leerling bij het opstellen van het bereiken van SE doelen. 

Taken zijn:

 • Je voert o.a. in samenwerking met de coördinator Villa aanmeldgesprekken en evaluatiegesprekken;
 • Je voert begeleidingsgesprekken;
 • Je geeft trainingen op groeps- en individueel niveau;
 • Je hebt de leerlingen in beeld qua ondersteuningsbehoefte en ontwikkeling;
 • Je ondersteunt het team van de Villa bij de begeleiding;
 • Je draagt zorg voor doorlopende lijnen tussen school en Villa m.b.t. de zorg;
 • Je hebt contacten met interne en externe belanghebbenden (coördinator Villa, docenten, ouders, school, zorgmedewerkers in-en extern);
 • Je bent verantwoordelijk voor de zorgdossiers (OPP) en de logboeken.

Wij zoeken iemand met de volgende opleiding:
Gedragsspecialist (liefst orthopedagogiek of psychologie HBO plus of SEN met aanvullende cursussen over diverse ontwikkeling stoornissen).

En de volgende talenten:

 • Flexibel, out of the box kunnen denken en handelen;
 • Kunnen schakelen tussen internaliserende en externaliserende problematiek;
 • In staat zijn leerlingen in het Engels te begeleiden;
 • Coachingsvaardigheden in kunnen zetten;
 • Oplossingsgericht denken en handelen;
 • Kennis VO: inzicht in de opbouw van het onderwijs;
 • Kennis van MYP;
 • Flexibel kunnen omgaan met de verschillende zorgstructuren op de VO scholen binnen AT;
 • Goed kunnen samenwerken.

Twijfel je of je hieraan voldoet? Solliciteer dan toch. We kunnen je in ieder geval verder op weg helpen.

Waar gaat het jou om? We zijn benieuwd!
Herken je jezelf in bovenstaande en ben je geïnteresseerd in deze functie, reageer met een reactie (met motivatie) naar Petra Disse (p.disse@atscholen.nl). Graag reageren voor 18 juni 2021.
Heb je nog vragen over de baan? Neem dan gerust contact op met P. Disse directeur Nuyens, mail naar p.disse@atscholen.nl.

Sollicitatieinformatie

Over Alberdingk Thijm Scholen

De stichting Alberdingk Thijm Scholen is een grote scholengroep in het Gooi die garant staat voor kwalitatief goed onderwijs en een hoog ambitieniveau van leerlingen en leerkrachten. De stichting ondersteunt scholen in het voortgezet onderwijs en in het primair onderwijs in het bestuur, beleid en management. Speerpunten van de Alberdingk Thijm Scholen zijn ICT en internationalisering; elke school geeft daar op eigen wijze invulling aan.

Solliciteer