Overzicht

Ben jij de ervaren teamleider die, samen met het team, uitvoering geeft aan de gestelde onderwijsambities? Wil jij aan de slag op onze school in Heerhugowaard? Reageer dan op deze vacature!

De functie
Voor het havo bovenbouwteam zoeken wij een teamleider, die samen met het team verdere invulling geeft aan de ambities die in het jaar- en schoolplan gesteld zijn.

Als teamleider ben je lid van de schoolleiding en geef je leiding aan een team van docenten. Daarbij ben je integraal verantwoordelijk voor de werkzaamheden binnen de afdeling. Als lid van de schoolleiding lever je een bijdrage aan teamoverstijgende beleidszaken
en schoolactiviteiten. Kortom, je gaat:

 • Leidinggeven aan het havo 4/5 team;
 • Aansturen van het volledige onderwijsproces (onderwijs en begeleiding);
 • Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs;
 • Een bijdrage leveren aan beleidsvoorbereiding en verantwoordelijk voor beleidsuitvoering binnen het team;
 • Algemene organisatorische, teamoverstijgende activiteiten verzorgen;
 • Deelnemen aan het schoolleidersoverleg.

 
Het team
Het havo 4/5-team is drie jaar geleden opgericht. Het team is trots op, de van oudsher, uitgebreide aandacht voor studie- en beroepskeuze en ‘de blik naar buiten’ (reizen, stages en oriëntatie op vervolgonderwijs). Onze teamleden zijn enthousiaste docenten
die hard werken voor hun leerlingen (en voor hun vakgebied) en betrokkenheid tonen bij de school.

Het geheel is echter meer dan de som der delen: mede vanwege herstructurering is het team nog zoekende in op welke wijze de teamsamenwerking tot meerwaarde voor leerlingen en collega’s kan leiden.

Het afgelopen jaar heeft het team een jaarplan opgesteld. Hierin staat de ambitie dat onze leerlingen zich gehoord en gezien voelen op weg richting volwassenheid. Het team maakt momenteel een voorzichtige start met het aanbieden van leerdoelgericht onderwijs
om leerlingen op andere manieren te begeleiden naar zelfstandigheid en betrokkenheid bij hun eigen leerproces en -behoeften. Deze ontwikkeling sluit aan bij de schoolbreed ingezette koers en zal de komende jaren nader uitgewerkt worden. 
 

Jouw profiel
Wij zoeken een teamleider met ruime kennis en ervaring in havo 4/5. Iemand die vanuit begrip en vertrouwen handelt, dicht bij het primaire proces staat en zin heeft om samen met het team de schouders eronder te zetten. Enthousiasme, positiviteit, openheid,
humor, het goed kunnen omgaan met verschillende zienswijzen en organisatietalent zijn eigenschappen die bijzonder gewaardeerd worden in het team. De teamleider die wij zoeken beschikt tevens over de volgende kwaliteiten:
Functie-eisen

 • HBO/WO werk- en denkniveau en ervaring binnen een onderwijsinstelling;
 • Brede theoretische kennis en praktijkkennis van (onderwijskundige) ontwikkelingen in de bovenbouw van de havo.
 • Invoelingsvermogen en een mensgerichte leiderschapsstijl;
 • Ervaring in het leiding geven aan en aansturen van docenten.
 • Aantoonbare vaardigheid en/of ervaring in het adequaat voeren van ontwikkel-, voortgangs- en functioneringsgesprekken;
 • Vaardigheid in het initiëren van en sturen op onderwijsontwikkeling.

 
Functie-wensen

 • Managementopleiding gericht op het onderwijs;
 • Ervaring met het werken in een teamstructuur.

Sollicitatieinformatie

Informatie
Meer informatie over deze vacature kun je opvragen bij T. Bosma, telefoon: 072-5710144. De selectieprocedure bestaat uit een tweetal gesprekken met de sollicitatiecommissie. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Solliciteren?
Je kunt je sollicitatie tot en met 24 juni 2021 kenbaar maken middels de knop “Solliciteren”, aan de rechterkant van deze pagina. Kort daarna zullen de selectiegesprekken plaatsvinden.

Over Han Fortmann

Het Trinitas College als werkgever
Wij zijn een eigentijdse en lerende organisatie, die continu in ontwikkeling is. Onze school is dan ook dé plek voor gedreven medewerkers die hun talenten willen ontwikkelen en hun ambities willen realiseren om hun vak naar het hoogst mogelijke niveau te brengen.

Je wordt als medewerker gezien en gewaardeerd voor de bijdrage die je elke dag levert aan de ontwikkeling van onze leerlingen. De docenten en medewerkers op het Trinitas College hebben een goede band met de leerlingen en elkaar. We zijn betrokken, durven ons kwetsbaar op te stellen en elkaar feedback te geven. Zo leren we van elkaar, blijven we groeien in ons vak en houden we de kwaliteit van het onderwijs hoog. Het Trinitas College is een betrouwbare en fijne werkgever, waar je als medewerker graag wilt werken en verder wil ontwikkelen.

Het Trinitas College, met het Han Fortmann (havo, vwo) en Johannes Bosco (vmbo) vormen samen één school. Tussen beide locaties bestaat een nauw contact. Vanuit één visie, één missie en gebaseerd op gemeenschappelijke kernwaarden vanuit onze katholieke traditie geven Johannes Bosco en Han Fortmann inhoud en vorm aan onderwijs dat aansluit bij hun leerlingen als ware zij één school.

Onze ambities zijn richtinggevend voor waar het Trinitas College de komende jaren aan wil werken. Wij maken werk van maatwerk, we hebben een positief schoolklimaat, we staan midden in de samenleving en wij werken samen volgens de kenmerken van een professionele cultuur. Onze ambities geven richting aan de onderwijsontwikkeling op het Han Fortmann en Johannes Bosco, ieder met hun eigen doelgroep.

Solliciteer