Overzicht

ROC Ter AA is een Regionaal Opleidingencentrum met de hoofdvestiging in Helmond.  

Wij verzorgen beroepsonderwijs, educatie, cursussen en maatwerktrajecten aan jongeren, volwassenen, werkenden en werkzoekenden. In de MBO Keuzegids 2020 is ROC Ter AA het hoogst genoteerde ROC van Brabant en Limburg. Op die positie zijn we trots! 

De kernwaarden die ons met elkaar verbinden en waarin we elkaar herkennen zijn: persoonlijk, kwaliteit en passie in vakmanschap. Het is onze ambitie om voor studenten en bedrijven in de regio van Helmond – de Peel de beste keus te zijn. 

Wij zijn op zoek naar een Directeur Bedrijfsvoering. 

Wat doet een Directeur Bedrijfsvoering? 
Als Directeur Bedrijfsvoering zorg je in brede zin voor de bedrijfsvoering van het ROC en de strategische ontwikkeling van de bedrijfsvoering. Je geeft leiding aan de teamleiders van de diensten financiën en administratie (inclusief planning en control), facilitair,
huisvesting en inkoop, informatiemanagement en marketing en communicatie. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het opstellen van begrotingen, jaarplannen en exploitaties. Je spart met het (eenhoofdig) CvB over strategische lijnen van het ROC en de te nemen
besluiten in deze. Je verleent beleidsondersteuning aan het overleg van de Raad van Toezicht. Daarnaast stuur je  het bestuurssecretariaat aan. 

 

Waarmee daag je ons uit? 

Betrokken | Enthousiasme | Verbinder | Sociaal en communicatief sterk | Daadkrachtig 

  • HBO+ niveau/ academisch of daarmee vergelijkbare achtergrond en ervaring; 

  • Specialisme en/of brede kennis van bedrijfseconomie en overheidsfinanciën; 

  • Affiniteit met het MBO; 

  • Kennis van het financieel-economische proces binnen het MBO en de daaraan ten grondslag liggende wet- en regelgeving; 

  • Kennis van en inzicht in de taak- en doelstelling van een onderwijsinstelling, met name gericht op bedrijfsvoering; 

  • Inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en in de besluitvormingsprocessen binnen een onderwijsinstelling, een (arbeidsmarkt)regio, de MBO-sector en het ministerie; 

  • Analytisch vaardig op het gebied van financiële beleidsvoornemens en kunt deze toetsen aan  begrotingen aan richtlijnen; 

  • Vaardig in het ontwikkelen en uitdragen / verdedigen van beleid, nieuwe ideeën of concepten met betrekking tot (toekomstig) financieel-economisch beleid. 

Sollicitatieinformatie

Ben jij enthousiast?  

Wij ontvangen je CV en motivatiebrief graag vóór 1 juli 2021 o.v.v. het kenmerk DIR 21-01.

 
De eerste gespreksronde is op 8 juli 2021.  

De tweede gespreksronde is op 14 juli 2021. 

De derde gespreksronde is op 19 juli 2021. 

 

Aangezien wij interne loopbaanontwikkeling van belang vinden, hebben onze eigen collega’s voorrang in deze procedure. De vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengezet.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

Over ROC Ter AA

ROC Ter AA is een regionaal opleidingencentrum met de hoofdvestiging in Helmond.

ROC Ter AA realiseert beroepsonderwijs, volwassenenonderwijs en algemeen vormend onderwijs.  Daarbij begeleiden wij jongeren en volwassenen naar de toekomst. Dat doen we door samen met hen de passie en het succes te zoeken in vakmanschap en werk, deelname aan de maatschappij en in ‘blijven leren’. 

De kernwaarden die ons met elkaar verbinden en waarin we elkaar herkennen, zijn: persoonlijk, kwaliteit en passie in vakmanschap. Het is onze ambitie om voor studenten en bedrijven in de regio de beste keus te zijn.

Solliciteer