Overzicht

Voor het Zuyderzee Lyceum locatie Junior zijn wij op zoek naar een:
 
Zorgcoördinator (0,8 fte) voor de periode van ca. 07-10-2021 tot en met 19-03-2022
  
 
Functieomschrijving Zorgcoördinator
Je bent flexibel, teamplayer, je hebt oog voor kwaliteiten en verschillen, draagt zorg voor het welbevinden van de leerlingen binnen het onderwijsproces. Je bent laagdrempelig en stelt je open op. Houdt je van uitdagingen, dan zijn wij op zoek naar jou.
 
1. Draagt zorg voor de coördinatie van de zorg op de locatie ZLE Junior door:

  • de coördinatie van zorgactiviteiten tussen eerste en tweedelijns zorgverleners door:

–  het afstemmen van de diverse vormen van tweedelijns begeleiding met de direct
   betrokkenen en het verdelen van de taken;
–  het afstemmen van de intern uitgevoerde leerlingbegeleiding met de activiteiten van     
   externe hulpverleners.
 
2. Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het zorgbeleid binnen het Zuyderzee Lyceum Emmeloord door:
•             toetsing en evaluatie van het zorgbeleid;
•             brede maatschappelijke oriëntatie t.a.v. leerlingenzorg;
•             implementatie van nieuwe ontwikkelingen binnen het zorgbeleid;
•             begeleid het zorgteam op locatie en participeert in het zorgoverleggen op VariO niveau en externe partijen.
 
3.         Verzorgt de bijzondere en intensieve begeleiding van leerlingen door:
•             het voeren van begeleidingsgesprekken op voorstel van mentoren/vakdocenten en of het ondersteuningsteam (ZA);
•             het voeren van gesprekken met ouders/verzorgers;
•             het overleggen met externe instanties over specifieke problemen van de leerling;
 
4.         Levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling t.a.v. de leerlingbegeleiding door:
•             het volgen van landelijke ontwikkelingen op dit terrein en het rapporteren daarover aan de locatiedirecteur;
•             het meewerken aan de implementatie van vernieuwingen;
•             het mede zorgdragen voor de evaluatie en de kwaliteitszorg t.a.v. de leerlingbegeleiding.
 
 
 
 
5.         Verantwoording

  • De zorgcoördinator legt verantwoording af aan de locatiedirecteur voor wat betreft de kwaliteit en de uitvoering van het zorgbeleid op basis van bovenstaand omschreven werkzaamheden.

 
6.         Kader

  • De zorgcoördinator verricht werkzaamheden op basis van richtlijnen, wet- en regelgeving, specifiek geformuleerde beleidslijnen en vastgestelde onderwijsprogramma’s die van belang zijn voor de uitvoering van het onderwijsleerproces.

 
Beslissingsbevoegdheid
De zorgcoördinator neemt beslissingen bij de uitvoering van het zorgbeleid en over de wijze waarop het zorgplan wordt vormgegeven en uitgevoerd binnen de school. Daarnaast vertegenwoordigt de zorgcoördinator de onderwijsinstelling in het samenwerkingsverband
NOP en Urk.
 

De Zorgcoördinator:

  • Je hebt een relevante HBO opleiding afgerond.
  • Je hebt theoretische en praktische kennis op het gebied van de zorg in het algemeen, leerstoornissen en gedragsstoornissen;
  • Je hebt kennis van hulpverleningsmethoden, technieken en (externe) hulpverleningsmogelijkheden;
  • Je bent vaardig in communicatie (gesprek, intercultureel);
  • Je bent beschikbaar in de periode van ca. 07-10-2021 tot en met 19-03-2021 voor 0,8 fte;
  • Je hebt vaardigheid in het analyseren van complexe problemen en het zoeken naar passende oplossingen.

Sollicitatieinformatie

Alleen sollicitaties middels Meesterbaan worden in behandeling genomen.
 
Contactpersoon: C. Kooitje – locatiedirecteur X-tuur en Zuyderzee Lyceum Junior
c.kooitje@vario-onderwijsgroep.nl
 

Over Zuyderzee Lyceum Emmeloord en Lemmer

Het Zuyderzee Lyceum is een openbare brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs, in Emmeloord voor mavo/havo t/m gymnasium en in Lemmer voor lwoo t/m gymnasium.
Het Zuyderzee Lyceum is een ontmoetingsschool. Er is ruimte voor de beleving van de eigen geloofs- en levensovertuiging. Vanuit die identiteit bevordert het Zuyderzee Lyceum een cultuur die zich kenmerkt door respect van leerlingen, personeel en ouders voor elkaar.
We streven ernaar modern onderwijs te geven, dat wil zeggen onderwijs dat zich richt op de eisen van een veranderende maatschappij. We vernieuwen het onderwijs echter met behoud van het goede uit het heden en het verleden.

www.zuyderzeelyceum.nl

Het Zuyderzee Lyceum is onderdeel van de Stichting VariO-Onderwijsgroep (www.vario-onderwijsgroep.nl)

Solliciteer