Overzicht

Weet jij als geen ander hoe je visie en beleid ontwikkelt op ondersteuning? Sta je stevig in je schoenen en weet jij hoe je jouw rol zo zichtbaar maakt, dat iedereen op school je kent? En weet jij welke protocollen er gelden (of kun je je dit snel eigen
maken) en waar de grenzen liggen van ondersteuning? Dan ben jij straks wellicht onze nieuwe
 
Zorgcoördinator / ondersteuningscoördinator (0,8 – 1,0 fte)
 
Het Coornhert Lyceum is met ingang van volgend schooljaar (2021-2022) op zoek naar een enthousiaste zorgcoördinator/ondersteuningscoördinator.
 
Als zorgcoördinator/ondersteuningscoördinator stuur je, in samenwerking met de schoolleiding, de leerling ondersteuning aan en ben je hét aanspreekpunt voor interne en externe personen én hulpverleningsorganisaties die een taak hebben in de begeleiding van
leerlingen met specifieke hulpvragen. Je bent verantwoordelijk voor het eigen zorgteam, werkt op basis van aangestelde bevoegdheden en geeft het zorgteam, de directie en de mentoren gevraagd en ongevraagd advies. Als zorgcoördinator werk je samen met de conrector(en),
het zorg- en verzuimteam, de coördinatoren, mentoren en de conciërges. Met deze collega’s stem je de aard en de inhoud van de werkzaamheden af.
 
 
De taken van de zorg coördinator zijn onder andere:

 • Coördineren van de zorg in school en het aansturen van het zorgteam. 
 • Verantwoordelijk voor het implementeren en borgen van de zorgstructuur.
 • Verantwoordelijk voor het opstellen, uitdragen en jaarlijks evalueren van het ondersteuningsplan en protocollen.
 • Vormgeven aan papieren en digitale “zorg” systeem binnen school.
 • Verantwoordelijk voor de coördinatie (aanvraag) van geldstromen ten behoeve van de zorg.
 • Betrokken en eindverantwoordelijke bij de toelating en doorverwijzing van leerlingen.
 • Voert MDO’s en is verantwoordelijk voor de aanvraag van (tijdelijke) externe faciliteiten binnen het SWV.
 • Draagt zorg voor de (warme) overdracht van leerling gegevens bij in- en uitstroom van leerlingen.
 • Zorgt voor de onderlinge afstemming van zorg- en onderwijsbehoeften van leerlingen en de mogelijke interne – en externe inzet.
 • Voorzitten, agendabeheer en procesbewaking van interne en externe zorgteam vergaderingen.
 • Onderhouden van contacten binnen het SWV en afstemmen van het zorgaanbod in het SWV en dat van de school.
 • Neemt deel aan overlegvormen met externen met betrekking tot onderwijszorg.
 • Zorgt dat betrokkenen (ouders en personeel) op de hoogte zijn van afspraken, regels, procedures en protocollen binnen het onderwijs- en zorgsysteem.
 • Informeren van de werkvloer op gebied van ontwikkelingen in de zorg.
 • Inventariseren van de scholingsbehoefte en het optimaliseren van professionaliseren van kennis en vaardigheden van betrokken personeel ten aanzien van zorg.
 • Adviserende rol richting management team ten aanzien het van zorgbeleid.

 
 
Wie zoeken wij:

 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding, heb je ook nog een Master SEN of SPH dan is dat een pre;
 • Je hebt goede organisatorische vaardigheden en kunt goed coördineren en delegeren;
 • Je hebt kennis van de sociale kaart in Haarlem en omstreken;
 • Je bezit aantoonbare coaching vaardigheden;
 • Je beschikt over een sterke persoonlijkheid en maakt makkelijk contact met betrokkenen (zowel intern als extern);
 • Je hebt een goede helikopterview;
 • Je beschikt over een flinke dosis flexibiliteit en empathisch vermogen;
 • Je hebt ervaring met het opstellen van beleidsplannen EN  het implementeren ervan.

 
 
We hebben jou veel te bieden:

 • Een écht fijne plek om te werken
 • Een betrokken team
 • Een sterk kunt- en cultuurprofiel met veel inspirerende uitingen daarvan
 • Start van Dalton onderwijs
 • We investeren in jouw ontwikkeling
 • Uitstekende primaire én secundaire arbeidsvoorwaarden

 
Klinkt dat goed? Lees dan vooral verder, we vertellen je graag meer.

Een fijne plek om te werken
Het Coornhert Lyceum ligt op een mooie locatie op de grens van Haarlem en Heemstede. We zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer (vlakbij treinstation Heemstede). Ook voor automobilisten is de school goed bereikbaar en is er voldoende gratis parkeergelegenheid
rondom de school.
Het gebouw zelf is het beste te omschrijven als chique en open. We hebben er o.a. een gezellige ruimte voor de medewerkers en een grote aula. Het Coornhert Lyceum staat namelijk met recht bekend als een cultuurprofiel school, die er ieder jaar weer in slaagt
met grote aantallen leerlingen culturele prestaties (toneel, muziek en beeldende kunst) van hoge kwaliteit neer te zetten.
 
Een betrokken team
Dit team beschikt over diverse kwaliteiten. (o.a. coaching op het gebied van executieve functies en sociaal-emotionele problematiek) Wij zijn in staat om op elk moment adequaat te handelen. Wij volgen de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en
ondersteuning die een bijdrage leveren aan het welbevinden van onze leerlingen en docenten. Ons lokaal is gezellig ingericht zodat "onze" leerlingen hiervan op elk moment gebruik kunnen maken om tot rust te komen of om een gesprek aan te gaan. Dit alles bieden
wij in een veilige en vertrouwde setting.

Start Dalton onderwijs
Vanaf april 2021 is het Coornhert aspirant daltonschool. Vanaf schooljaar 2022-2023 zullen wij daadwerkelijk daltononderwijs aanbieden. Dalton past goed bij het Coornhert zoals het al vele jaren is. Het onderwijs dat wij op het Coornhert verzorgen is al deels
ingericht volgens daltonprincipes. Wij werken bijvoorbeeld al met keuzetijd, steunlessen en differentiatie in de dakpanklassen. Door officieel een daltonschool te worden, maken we onze manier van lesgeven nog duidelijker en consequenter.

We investeren in jouw ontwikkeling
Wij beseffen zeer goed dat onze medewerkers de kwaliteit van ons onderwijs bepalen. Daarom staan we altijd open voor jouw initiatieven om je verder te ontwikkelen. We kijken altijd graag wat de mogelijkheden zijn om je actief te ondersteunen in je ontwikkeling
en of we de kosten daarvoor voor onze rekening kunnen nemen. Daarnaast kan je ook altijd deelnemen aan trainingen en e-learnings aangeboden door onze eigen Dunamare Academie.

Arbeidsvoorwaarden
Je krijgt bij ons een prima en marktconform salaris. De functie is ingeschaald in schaal 10 of 11 van de CAO Voortgezet Onderwijs, afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast bieden wij aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering van
8% van het jaarsalaris, een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheids- verzekering, een automatische pensioenopbouw bij ABP, ruim 10 weken vakantie per jaar, uitstekende verlofregelingen, een fiscaal aantrekkelijk fietsplan, goede scholingsmogelijkheden en een
vitaliteitsbudget.
 
Dunamare
Het Coornhert Lyceum behoort tot de Dunamare Onderwijsgroep. Daaronder vallen 22 scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen (met uitstapjes naar Harlingen en Uithoorn). In totaal werken er 1.700 medewerkers bij Dunamare
en bieden we onderwijs aan zo’n 13.500 leerlingen.
Om geweldig onderwijs te kunnen bieden, hebben we uitstekende medewerkers nodig. Daarvan zijn we zeer goed doordrongen en daarom leggen we voor onszelf de lat ook nog wat hoger als het om ‘goed werkgeverschap’ gaat. We kijken uit naar jouw sollicitatie.

Graag uw sollicitatie (motivatiebrief en CV) uitsluitend mailen naar Mevrouw Rozemeijer (m.rozemeijer@coornhert.nl)

 
 

Sollicitatieinformatie

Graag uw sollicitatie (motivatiebrief en CV) uitsluitend mailen naar Mevrouw Rozemeijer (m.rozemeijer@coornhert.nl)

De sollicitaties worden gehouden met een samengestelde BAC (Benoemings Advies Commissie)

Over Coornhert Lyceum

Het Coornhert Lyceum is een openbare scholengemeenschap die vanuit een humanistische mensvisie voor alle groepen van de samenleving goed georganiseerd en veelzijdig voortgezet onderwijs verzorgt op mavo-, havo- en vwo-niveau (atheneum en gymnasium). Het Coornhert Lyceum is een school die alle leerlingen optimale kansen geeft om het voor hen hoogst haalbare diploma te behalen.
Het onderwijs is gericht op doelmatig, actief en zelfstandig leren, waarbij recht wordt gedaan aan de verschillen tussen de leerlingen.
De school streeft daarom voortdurend naar een gedifferentieerd onderwijsaanbod, waarin eigenaarschap, persoonlijke groei en samenwerking centraal staan en waarin veel ruimte is voor creativiteit en kunstzinnige ontplooiing. De school is lid van de Vereniging van Cultuurprofielscholen en vanaf komend schooljaar aspirant daltonschool.

Solliciteer