Overzicht

Alleen ga je sneller, samen kom je verder
 
Vind jij het een uitdaging om jonge kinderen individueel verder te helpen met hun ontwikkeling? Heb je ervaring met het opzetten van een programma voor meer- en hoogbegaafde leerlingen en heb je affiniteit met spelend en onderzoekend leren? Basisschool Klavertje
Vier in Hoofddorp zoekt een nieuwe collega! 
 
Over RKBS Klavertje Vier 
Op onze school werkt een zeer enthousiast en gedreven team. Als nieuwe collega word je goed opgevangen en begeleid door je collega’s. Klavertje Vier is een gezellige school waar kinderen al spelend en onderzoekend kennismaken met de wereld. We helpen kinderen
zichzelf én de wereld leren kennen. Basisvaardigheden zoals rekenen en taal zijn hierin minstens zo belangrijk als creativiteit en spelend leren. Wij werken met een doorgaande leerlijn.
Vol toewijding bereiden wij onze leerlingen voor op hun rol als wereldburgers. Klavertje Vier biedt aan alle kinderen Engels aan. Een tweede accent ligt op ICT en techniek. Ons gebouw is onlangs voorzien van een nieuw TechLab dat gebruikt wordt door onderwijs
en opvang. Iets waar we trots op zijn! Ook is Klavertje Vier samen met basisschool De Brandaris en Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer Mirakels de Communityschool ‘In de Breedte’. In de communityschool geven we onze slogan ‘Alleen ga je sneller, samen kom
je verder’ handen en voeten. 
 
Wat ga je doen?
Ons team van zorgcoördinatoren zoekt een nieuwe collega die zich vooral bezig gaat houden met groep 1-4. Samen bespreken we de schoolanalyses en met de groepsleerkrachten kijken we naar mogelijkheden om het onderwijs te verbeteren. Je maakt samen met de groepsleerkrachten
een plan van aanpak en ondersteunt ze waar nodig. Onze slogan ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’ breng jij tot uiting door een prettige samenwerking met je collega’s. Je wordt onderdeel van een ambitieus team en jij draagt daaraan graag je steentje
bij. 
Speciale aandacht heb je voor onze meer- en hoogbegaafde leerlingen. Je verzorgt een passend aanbod en onderhoudt contact met ouders. 
Je hebt ervaring met doelgericht werken en je bent bereid om methodes los te laten als dat het onderwijs ten goede komt. Je durft te vertrouwen op de kennis en kunde van jezelf en je collega’s. 
Naast je functie als zorgcoördinator sta je één dag voor de groep.  

Wie ben je?
• Je bent in bezit van een pabo-diploma en opleiding tot zorgcoördinator 
• Aantoonbare affiniteit en/of opleiding met meer- en hoogbegaafde leerlingen 
• Ervaring met het Jonge Kind en de doorgaande leerlijn
• Je bent sterk in oudercommunicatie en in netwerken
• Opbouwende feedback geven én ontvangen gaan je van nature goed af
• Je werkt graag samen met je collega’s aan goed en inspirerend onderwijs 
• Je bent ambitieus en gaat voor onderwijs van hoge kwaliteit 
• Je bent graag onderdeel van een zeer gemotiveerd en enthousiast team

Sollicitatieinformatie

Net zo enthousiast als wij? Solliciteer dan direct
Mail dan je cv en korte motivatie naar:
personeel@meerprimair.nl
, o.v.v. ‘Vacature zorgcoördinator Klavertje Vier’. 
Meer weten? Voor vragen over werken bij Stichting Meer Primair en de sollicitatieprocedure neem je contact op met het bestuursbureau: 023-554 23 51 of
personeel@meerprimair.nl. Voor vragen over de functie neem je contact op met directeur Margot Andriessen: 023-56 19 050 of
directie@klavertjevier.nl
 
Reageren kan tot 1 juli 2021.

Over Klavertje Vier

RKBS Klavertje vier wil een effectieve school zijn die de kansen op een succesvolle deelname aan de maatschappij vergroot. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen. Het onderwijs is erop gericht dat we ieder kind mogelijkheden bieden om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, zodat ze als volwassenen een positieve bijdrage kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van onze samenleving. Klavertje vier besteedt veel aandacht aan de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen. Daarnaast krijgen ook andere ontwikkelingsaspecten zoals creativiteit, samenwerken, onderzoeken, en spelend leren volop aandacht. Ons onderwijs rust op twee pijlers: Het schoolse leren: nadruk op basisvaardigheden als lezen, taal en rekenen als voorwaarden om kinderen in brede zin te kunnen vormen. Het sociaal-emotionele leren: de vaardigheden die je nodig hebt om goed te kunnen functioneren in de samenleving (creatief denken, samenwerken, problemen oplossen en experimenteren). We ondersteunen kinderen in het ontwikkelen van zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Samen met basisschool De Brandaris en Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer Mirakel vormt Klavertje vier de Communityschool 'In de Breedte'.

Solliciteer