Overzicht

Het nieuw te vormen Team Support ondersteunt het onderwijs op de GSR in Rotterdam en Rijswijk door te zorgen voor de correcte uitvoering van diverse administraties, de in- en externe communicatie, secretariële werkzaamheden en een optimaal rooster.
Als interim meewerkend teamleider geef je leiding aan het Team Support, dat bestaat uit ca 15 medewerkers en is ontstaan na het samengaan van een aantal ondersteunende afdelingen. Als interim teamleider krijg je de opdracht om samen met de medewerkers de verschillende
processen te optimaliseren, te beschrijven en te borgen en taken (her) te verdelen . Daarbij geef je op verbindende en motiverende leiding aan het team. Je rapporteert aan de manager Bedrijfsvoering, die lid is van het directie-team. De formatie voor het leidinggevende
deel is 0,4 fte, daarnaast wordt naar keuze 0,2-0,4 fte ingevuld door overige werkzaamheden t.b.v. support team.

Wat ga je doen?

 • Werkprocessen optimaliseren, beschrijven, borgen en taken (her) verdelen
 • Zorgdragen voor de uitvoering van de diverse administratie, zoals leerlingen-, financiële, rooster- en personeels- en salarisadministratie.
 • Coördineren van de werkzaamheden ten behoeve van interne en externe communicatie
 • Zorgdragen voor het laten uitvoeren van de secretariële werkzaamheden
 • Zorgdragen voor de bezetting van de mediatheek
 • Meewerken op die gebieden waar inzet en ondersteuning nodig is, aandachtspunt daarbij is het verbeteren van de interne informatie- en communicatievoorziening.
 • Voeren van functionerings-, beoordelings- en verzuimgesprekken

Wat vragen we van jou?

 • Kennis en vaardigheden op het gebied van administratie en procesverbetering
 • Werkzaamheden te verdelen over minimaal 4 werkdagen
 • Leidinggevende kwaliteiten
 • Affiniteit met of ervaring in het voortgezet onderwijs strekt tot aanbeveling
 • Je laat je inspireren door Gods Woord en geeft zo invulling aan je rol als identiteitsdrager op de school. Je kunt het identiteitsdocument van de GSR ondertekenen.

Daarnaast ben je verbindend, standvastig, analytisch, oplossingsgericht, mensgericht, communicatief sterk en organisatiesensitief.

Sollicitatieinformatie

Interesse?
Voldoe je aan bovenstaande voorwaarden, stuur dan je CV en motivatiebrief uiterlijk 23 juni 2021 a.s. naar sollicitatie@gsr.nl ter attentie van de heer M.J. de Vries, bestuurder. De gesprekken vinden plaats op 28 en
29 juni. Een assessment of persoonlijkheidsvragenlijst kan deel uitmaken van de procedure.

Over GSR- inspirerend onderwijs voor en door christenen

De GSR is een school voor voortgezet onderwijs voor en door christenen.
Identiteit en kwalitatief goed onderwijs zijn onze twee belangrijkste pijlers.
Vanuit onze kernwaarden nieuwsgierigheid, geloof delen, resultaat en liefde bieden we onderwijs en vorming om jongeren voor te bereiden op hun plaats als christen in de samenleving. Het onderwijs van de GSR is er op gericht om leerlingen hun door God gegeven gaven en talenten te laten ontwikkelen. Kwaliteitsverbetering is daarom een continu proces.

We hebben twee vestigingen. In Rotterdam (ca. 1.150 leerlingen) bieden we VMBO (vanaf BBL), HAVO en VWO (met Gymnasium). In Rijswijk (ca. 160 leerlingen) bieden we VMBO (TL) en de onderbouw HAVO en VWO. Leerlingen kunnen daarna doorstromen naar de bovenbouw van HAVO/VWO op de vestiging Rotterdam.

Met ingang van schooljaar 2019/2020 hebben wij flexonderwijs. Dat houdt in dat er kernlessen zijn van 80 minuten en flexlessen van 40 minuten. Tijdens de kernlessen krijgen leerlingen alle lesstof aangereikt die nodig is voor het vak. De flexlessen kunnen voor verschillende doelen worden aangewend: bijvoorbeeld mentorles, extra ondersteuning, gelegenheid om aan opdrachten te werken, etc.  

Solliciteer