Overzicht

Ben jij een verbinder?
 
Dan zoeken wij jou! 
 
Gezocht: Directeur 0.8-1.0 fte 
 
Onze school
De Keijzerschool is een openbare groeiende school in de nieuwbouwwijk De Jonge Veenen in Moerkapelle.  Met elkaar wordt gezorgd voor een optimale ontwikkeling van het kind. Om elk kind is een kring van betrokken mensen. In eerste plaats de ouders, zij verzorgen
en voeden het kind op. Dan de school, waar de leerkracht met zorg en aandacht nieuwe vaardigheden en kennis aanbiedt op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. De leerlingen, waarmee wordt samengewerkt, geoefend en gespeeld. En als laatste de instanties die
betrokken zijn bij de zorg van het kind.
De Keijzerschool heeft een enthousiast, betrokken en professioneel team met 18 teamleden met elk hun eigen specialisme en ruim 165 leerlingen. Leerlingen leren op een gestructureerde en constructieve manier samenwerken. Op de Keijzerschool leven, leren en werken
we SAMEN. In de afgelopen twee jaar heeft het team mooie en goede stappen gezet in de verbetering van het onderwijs. Dit is door de inspectie gezien en beoordeeld met een voldoende en een herstelopdracht bij het onderdeel ‘Zicht op ontwikkeling’.  Deze groeiende
school start na de zomervakantie met 9 groepen.

Scholengroep Holland
De Keijzerschool is onderdeel van Scholengroep Holland. Zij biedt openbaar onderwijs op 13 scholen in de gemeenten Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp en Zuidplas. Ieder kind, van 4 tot 13 jaar, is van harte welkom! We bieden met ruim 350 medewerkers onderwijs
van hoge kwaliteit. Ons gemeenschappelijke doel en de intrinsieke motivatie is “Eerlijke kansen voor ieder kind”. Voor ons betekent dit dat we uitgaan van het niveau en de behoefte van het individuele kind. Naast de kinderen wordt er ook geïnvesteerd in iedere
medewerker om te groeien in professionaliteit en zich te kunnen ontwikkelen.

Wie zoeken wij?
Het bestuur van Scholengroep Holland is samen met het team, de leerlingen, de MR en de ouders op zoek naar een nieuwe directeur. De leiding van de school en de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken liggen bij de directeur. Hij/zij wordt
ondersteund door het gehele team met o.a. groepsleerkrachten, de specialisten, een (nieuwe) intern begeleider, een vakleerkracht gym, onderwijsassistenten en een administratief medewerker.
We zoeken een onderwijskundig leider die ruime ervaring in het onderwijs heeft en die over een duidelijke visie op onderwijs beschikt. Hij/zij gaat samen met het team de ingezette ontwikkelingen verstevigen, verder uitbouwen en borgen.
De directeur die wij zoeken:

  • Heeft een onderwijsbevoegdheid, is geregistreerd schoolleider en heeft aantoonbare ervaring in het primair onderwijs;
  • Kan het team meenemen bij het uitdragen van de visie en samen met alle betrokkenen de vertaalslag van de visie naar de dagelijkse praktijk maken;
  • Staat achter het ingezette beleid en geeft waar nodig sturing aan verandering in samenwerking met het team;
  • Is toegankelijk, aanspreekbaar, zichtbaar en in staat de verschillende kwaliteiten van de teamleden optimaal te benutten, zodat teamleden zich uitgedaagd voelen om professionele ruimte te nemen;
  • Durft keuzes te maken en beslissingen te nemen, zodat de ontwikkelingen ook daadwerkelijk worden geborgd;
  • Kan op enthousiaste en ondernemende wijze de school profileren in de gemeente Zuidplas en zoekt actief naar samenwerking met externe partijen;
  • Heeft oog voor de kwaliteiten en talenten van medewerkers, ouders en kinderen en is in staat om deze te bundelen en in te zetten voor de school;
  • Is een warm en empathisch mens met sterke sociale- en communicatieve vaardigheden, die kan inspireren en motiveren, maar ook met humor kan relativeren;
  • Is een echte verbinder, die het beste onderwijs nastreeft voor leerlingen en hart voor de school uitdraagt.

Wij bieden
Je krijgt meteen een aanstelling voor onbepaalde tijd, omdat wij vertrouwen op een toekomst samen. Het betreft een functie voor 0.8 tot 1 fte voor directeur, ingeschaald in D12 conform de CAO Primair Onderwijs. De nieuwe directeur zal nauw samenwerken met het
enthousiaste schoolteam, met de schooldirecteuren van Scholengroep Holland en het bestuur.
De sollicitatieprocedure wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Interne kandidaten genieten bij gelijke geschiktheid de voorkeur. Het voornemen is, de nieuwe directeur zo spoedig mogelijk te laten starten.
Een eerste gespreksronde is gepland op woensdagmiddag 14 juli 2021 en een tweede gespreksronde op donderdagmiddag 15 juli 2021 graag verzoeken we je om hier alvast rekening mee te houden in de agenda.

Informatie? 
Voor meer informatie over de functie en/of de school (zoals jaarplan of schoolplan) kun je altijd bellen met Caroline Vos, manager HR. Bereikbaar op telefoonnummer 06-38 25 53 35.
 
Interesse?  
Als deze vacature je aanspreekt en jij je in dit profiel herkent, horen wij graag van je. Motivatiebrief met CV kan je uiterlijk
8 juli 2021 mailen naar
solliciteren@scholengroepholland.nl

of via de website www.werkenbijscholengroepholland.nl.
 

Sollicitatieinformatie

Over Keijzerschool

Scholengroep Holland biedt openbaar onderwijs op 13 locaties in de gemeenten Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp en Zuidplas. Ieder kind, van 0 tot 13 jaar, is van harte welkom!
We bieden onderwijs van goede kwaliteit. Voor ons betekent dit dat we uitgaan van het niveau en de behoefte van het individuele kind. Zo wordt recht gedaan aan de mogelijkheden die het in zich heeft en ontstaat er een omgeving waarin alle kinderen kunnen groeien en bloeien. Naast de kinderen wordt er ook geïnvesteerd in iedere medewerker om te groeien in professionaliteit. Ons motto is Ontwikkelen in vertrouwen, vertrouwen in ontwikkelen.
 

Solliciteer