Overzicht

Calvijn Groene Hart in Barendrecht zoekt per 1 augustus 2021 (of zo snel mogelijk daarna) een inspirerende collega met hart voor leerlingen en onderwijs voor de functie:

Afdelingsleider vwo (2 – 6)
0,7 – 1,0 fte

 
Wie zijn wij?
Calvijn Groene Hart
is een ambitieuze en veelzijdige school voor vwo, havo en mavo, met tweetalig onderwijs op alle niveaus, waar leerlingen en medewerkers hun grenzen verleggen. Het onderwijs speelt in op de verschillende talenten en vaardigheden
van onze leerlingen. De school is gehuisvest in een modern gebouw op de onderwijscampus van Barendrecht en telt ongeveer 1.500 leerlingen.

Calvijn Groene Hart is onderdeel van de scholengroep CVO-Zuid, met scholen in Rotterdam-Zuid, Barendrecht en Ridderkerk. De scholengroep valt onder het bestuur van CVO Rotterdam.
We zijn een school met een open christelijke identiteit, die inclusief onderwijs biedt. Dat betekent dat christelijke waarden het uitgangspunt zijn voor ons onderwijs en voor de manier waarop we met elkaar omgaan, maar dat onze school toegankelijk is voor mensen
van elk geloof en van elke afkomst.

Het motto van Groene Hart is ‘Verleg je grenzen’. We willen onze leerlingen en medewerkers helpen zich te ontwikkelen op allerlei gebieden, zodat ze daadwerkelijk hun grenzen weten te verleggen en zich ontwikkelen als persoon en als (wereld)burger.
De kernwaarden van de school zijn vertrouwen, begeleiding, mogelijkheden, flexibiliteit en weerbaarheid. Om je verder te ontwikkelen moet je je grenzen verleggen. Daarnaast moet je je kwaliteiten en talenten ontdekken. Dat kan op heel veel manieren, en dat
vraagt daarom om een organisatie die flexibiliteit biedt. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich realiseren dat ze deel van een groter geheel zijn. Daarnaast besteden we, vanuit onze christelijke visie, veel aandacht aan liefdevol met elkaar omgaan.
We hebben daarom in ons schoolplan gekozen voor een ontwikkeling richting onderwijs dat verdeeld wordt in een gemeenschappelijk basisprogramma, met daarnaast een meer individueel vormgegeven aanvulling op het lesprogramma.  
De organisatie van de schoolleiding

De schoolleiding van Groene Hart bestaat op dit moment uit een directeur en vijf teamleiders. De huidige teamleiders worden ondersteund door studiecoördinatoren. Met ingang van schooljaar 2021-2022 wordt de schoolleiding op een andere wijze ingericht. In de
nieuwe situatie bestaat de schoolleiding uit een directeur en twee adjunct-directeuren. Deze adjunct-directeuren hebben de portefeuilles onderwijs/leerlingzaken en bedrijfsprocessen. Onder deze directie komen zes afdelingsleiders, die leerlingzaken als hun
hoofdtaak hebben. De laag studiecoördinator vervalt.
De afdelingsleider geeft, naast zijn afdelingsleiderstaak, een aantal lessen, afhankelijk van de omvang van de aanstelling.

De functie
De afdelingsleider is primair verantwoordelijk voor de leerlingzaken in de afdeling. Daarnaast begeleidt de afdelingsleider de personeelsleden in het team (circa 15 – 18) in hun werk en hun ontwikkeling. De afdelingsleider adviseert de schoolleiding over (de
inrichting van) het onderwijs in de afdeling en het beleid met betrekking tot de leerlingbegeleiding. Tot de taak behoort tevens de kwaliteitszorg in de afdeling. Van de afdelingsleider wordt verwacht dat hij/zij in het kader van doorlopende lijnen in de leerlingbegeleiding
nauw samenwerkt met afdelingsleiders van de andere afdelingen, met de directeur en de beide adjunct-directeuren en met het ondersteuningsteam.
De afdelingsleiders worden ondersteund door een aantal onderwijs/afdelingsassistenten.
 

We zoeken een collega met hart voor leerlingen en creativiteit op het gebied van begeleiding en onderwijs om samen met ons de ambities van de school te verwezenlijken.

Je bent goed benaderbaar, gericht op samenwerking met collega’s, leerlingen en ouders. Je kunt collega’s vertrouwen en ruimte geven, werkt doelgericht en weet leerlingen en collega’s aan te spreken op hun werk. Je bent in staat draagvlak te creëren voor beleid
inzake leerlingzaken. Je hebt bij voorkeur ervaring met leidinggeven en bent, indien je dat nog niet hebt gedaan, bereid om hier een opleiding in te volgen.

Je bent in staat om jezelf te ontwikkelen, je grenzen te verleggen, en op deze wijze niet alleen een bijdrage te leveren aan het verwezenlijken van het schoolplan, maar ook een voorbeeld te zijn voor de collega’s en leerlingen in de afdeling. Verder kun jij
een bijdrage geven aan de verdere profilering van de school en de verschillende afdelingen.
De nadere functieomschrijving is op aanvraag beschikbaar.
 

Sollicitatieinformatie

De sollicitatiebrief met motivatie, curriculum vitae en eventuele referenties kun je richten aan de directeur van Calvijn Groene Hart, de heer drs. L. van ’t Spijker. Je kunt je brief tot
uiterlijk woensdag 23 juni sturen naar het directiesecretariaat:
m.w.j.viskil@calvijn.nl

De sollicitatiegesprekken zullen in de laatste week van juni/eerste week van juli plaatsvinden.
Algemene informatie ten aanzien van Calvijn Groene Hart staat op onze eigen website,  www.groenehart.calvijn.nl en op de website van Scholen op de Kaart,
www.scholenopdekaart.nl.

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met de heer L. van ’t Spijker, directeur Calvijn Groene Hart. T: 0180-390393, E:
l.van.t.spijker@calvijn.nl
 

Over Calvijn Groene Hart

Calvijn Groene Hart biedt:

• mavo, havo, vwo

• sportklassen voor mavo/havo en havo/vwo
• tweetalig onderwijs op mavo-, havo- en vwo-niveau
• een aparte vwoklas vanaf leerjaar 1
• kleinschalige eenheden waardoor we de leerlingen nog écht kennen
• gesitueerd aan de rand van Barendrecht

Solliciteer