Overzicht

Over Melanchthon
Melanchthon is een christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs met acht vestigingen gelegen in het multiculturele Rotterdam en Lansingerland en maakt deel uit van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving (CVO).
  

Melanchthon heeft een breed onderwijsaanbod, van vmbo-bbl tot en met gymnasium. Elke vestiging geeft op haar eigen wijze invulling aan onze gezamenlijke visie, wat tot uiting komt in het onderwijsconcept. Dagelijks leveren ongeveer 600 onderwijsprofessionals
hun bijdrage aan kwalitatief goed onderwijs aan ruim 5300 leerlingen. Het is onze ambitie om jonge mensen te laten groeien en bloeien.

De algemene directie van Melanchthon bestaat uit een algemeen directeur en een te benoemen directeur bedrijfsvoering. De schoolorganisatie heeft een ontwikkeling doorgemaakt, met als doel sterke vestigingen en verantwoordelijkheden breder in de organisatie
te beleggen met meer eigenaarschap. De vestigingsdirecteuren vormen samen met de algemene directie het managementteam van Melanchthon. 

Uitvoerende en ondersteunende werkzaamheden zijn zoveel mogelijk ondergebracht in de Shared Service Organisatie (SSO) van CVO. De directeur bedrijfsvoering vervult een belangrijke rol in de samenwerking tussen de SSO en de scholen. Je vertaalt de vragen vanuit
de scholen in heldere opdrachten richting de SSO en ziet toe op de vervulling hiervan. De schoolnabije ondersteunende werkzaamheden worden door het onderwijsondersteunend personeel op de vestiging uitgevoerd. Daarnaast kent Melanchthon een klein stafbureau
dat beleidsmatige onderwijskundige ondersteuning aan de algemene directie en de vestigingsdirecties biedt.
 
Meer informatie over de scholengemeenschap Melanchthon en haar vestigingen is te vinden op
www.melanchthon.nl.

Opdracht
Zoals beschreven, is de organisatie van Melanchthon volop in beweging. Een belangrijke verantwoordelijkheid van de algemene directie is dan ook het faciliteren en stimuleren van de ontwikkelingen binnen de vestigingen. Dit vraagt van de directeur bedrijfsvoering
helderheid in het stellen van kaders, maar ook creativiteit en gedrevenheid om met de beschikbare mensen en middelen de gewenste koers mede te bepalen en te realiseren.

Functieprofiel
Samen met de algemeen directeur draagt de directeur bedrijfsvoering verantwoordelijkheid voor het schoolbeleid als geheel. Je bent integraal verantwoordelijk voor de portefeuilles financiën, PR, huisvesting, ICT, leermiddelen, HRM, facilitaire zaken en hebt
bestuurlijke taken. Je bent goed op de hoogte van het onderwijspallet in het voorgezet onderwijs en dient hierbij als sparringpartner voor de algemeen directeur. Buiten deze zaken kunnen ook andere portefeuilles binnen de algemene directie aan de directeur
bedrijfsvoering worden toebedeeld.
 
De directeur bedrijfsvoering functioneert als trekker en regisseur van het financiële beleid en is eindverantwoordelijk voor de opgeleverde producten binnen de PDCA-cyclus, waaronder de (meerjaren-)begroting, het allocatiemodel, de formatieplanning, de kadernota,
de jaarrekening, de perioderapportages en de financiële onderdelen van het jaarverslag.
 
Als directeur bedrijfsvoering ben je een ervaren, betrouwbare en kundige leidinggevende en adviseur op het terrein van bedrijfsvoering. Je fungeert als het financiële geweten van de organisatie en bent bekend met de (nieuwe) onderwijsbekostiging in het voortgezet
onderwijs. Je kent het verhaal achter de cijfers en bent oplossingsgericht ingesteld. Je hebt een brede scope en ideeën over de ontwikkeling van de organisatie als totaal. Je levert een bijdrage aan de CVO-brede beleidsontwikkeling en sturing.
 
De directeur bedrijfsvoering participeert in een bedrijfsvoeringoverleg (BO) op CVO-niveau;
dit overleg- en adviesorgaan wordt door het lid van de raad van bestuur voorgezeten. Je vertegenwoordigt daar Melanchthon en neemt deel met mandaat van de algemeen directeur. Tezamen met de algemeen directeur voer je de planning en control gesprekken met de
raad van bestuur en ben je voor hen ook aanspreekpunt over Melanchthonbrede zaken.

 
 

Wij zoeken een directeur bedrijfsvoering die zich herkent in de volgende competenties:

 • Verbindend en uitstekende samenwerker;
 • Daadkracht
 • Ondernemerschap
 • Strategisch leiderschap
 • Omgevingsbewustzijn
 • Organisatiesensitiviteit

Daarnaast zijn de volgende functie-eisen van toepassing:

 • Ruime leidinggevende ervaring in een grote organisatie, bij voorkeur in het onderwijs.
 • Kennis en ervaring met (onderwijs-)financiën, bedrijfsvoering en integraal management.
 • Kennis en ervaring met het aanvragen en verantwoorden van subsidies.
 • Aantoonbare kennis en affiniteit met ICT-vraagstukken.
 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Onderschrijft de christelijke identiteit.
 • Ervaring binnen het voortgezet onderwijs.
 • Reflecterend vermogen.

Sollicitatieinformatie

De eerste gespreksronde staat gepland op vrijdag 2 juli a.s. in de middag en de tweede ronde op dinsdag 6 juli a.s. in de ochtend.
 
Een assessment kan onderdeel uitmaken van deze procedure.
 

Over Melanchthon Stafbureau en AD

Melanchthon is een christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs met vestigingen in Rotterdam, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk. Het onderwijs is een boeiende wereld die meer dan ooit in beweging is. Dat geldt zeker ook voor Melanchthon, met vestigingen in de grootstedelijke omgeving en in groeigebieden. De sfeer op onze school is te karakteriseren als dynamisch, warm, mensgericht. Ieder team heeft zijn eigen karakteristiek, maar de betrokkenheid is op alle vestigingen en in alle teams groot. Hieronder willen we in enkele woorden duidelijk maken wat werken bij Melanchthon zo plezierig maakt.

Introductieprogramma:
Een nieuwe medewerker op Melanchthon start met een introductieprogramma.

Coaching:
Melanchthon leidt jonge docenten op via het duale traject samenscholing.nu. Daarin speelt coaching van startende docenten door een ervaren docent/coach een belangrijke rol. Ook (nieuwe) leraren die niet via samenscholing.nu bij ons binnenkomen kunnen gebruikmaken van deze coaching.

Diversiteit:
Net als onze leerlingpopulatie is ook ons medewerkersbestand divers en multicultureel. We kunnen van elkaar leren en elkaar versterken. Ook in leeftijdsopbouw is ons team gevarieerd. Jong en oud zijn welkom!

Ontwikkeling en mobiliteit:
Ons scholings- en ontwikkelingsbeleid biedt volop mogelijkheden; persoonlijke ontwikkeling wordt binnen Melanchthon zeer gestimuleerd.

Bindend en boeiend:
We willen dat ons onderwijs bindend en boeiend is. Dat mes snijdt voor medewerkers aan twee kanten: de uitdaging om de leerlingen te blijven boeien en de kans om zelf ook steeds geboeid te blijven.

Solliciteer