Overzicht

Heb jij een passie voor onderwijs en speel je hier graag een rol in? Jij ziet het belang in om externe netwerken goed te onderhouden en ontwikkelen op het gebied van laaggeletterdheid en lokaal onderwijsbeleid, waarbinnen de voorwaarden worden
geschapen waarmee de betrokken organisaties hun maatschappelijke opgaven kunnen realiseren. We zien graag je sollicitatie tegemoet!

Dit is de rol
Binnen team Onderwijs ga je aan de slag met diverse beleidsterreinen, zoals laaggeletterdheid onder volwassenen, veilige school, de internationale schakelklassen in het voortgezet onderwijs en andere thema’s binnen het lokale onderwijsbeleid. Je onderhoudt
nauwe contacten met het lokale en regionale netwerk. Je werkzaamheden bestaan onder andere uit het adviseren van het college van burgemeester en wethouders, het schrijven van beleidsstukken, het beoordelen van subsidieaanvragen en vaststellingen en het deelnemen
aan netwerkoverleggen. Daarnaast ben je budgetverantwoordelijke voor jouw taakvelden. Kortom, een veelzijdige en afwisselende functie, waarin jij je verschillende talenten kan inzetten.

Dit ben jij
Jij bent een netwerker die weet om te gaan met alle belangen die meespelen in een gemeentelijke organisatie. Jij weet als geen ander hoe je jouw visie binnen politiek-bestuurlijke/maatschappelijke organisaties moet uitdragen en hierover strategisch moet adviseren.
Met jouw overtuigingskracht, kennis en onderhandelingsvaardigheden weet jij het gemeenschappelijk belang voor iedereen duidelijk te schetsen. Je adviseert het liefste vanuit mogelijkheden en niet alleen vanuit kaders. Je durft hierbij als het nodig is ook
buiten de lijntjes te kleuren, zeker als dit jouw taakvelden ten goede komt. Je vindt het vanzelfsprekend om in interactie met samenwerkingspartijen, inwoners en het bestuur het uit te voeren beleid verder toe te lichten. Je houdt je graag met de grote maatschappelijke
opgaven bezig. Je vindt makkelijk oplossingen voor signalen en knelpunten en zit in deze coronatijd te popelen om het gemeentelijk onderwijsbeleid verder vorm te geven. Je communiceert makkelijk zowel schriftelijk als mondeling en je bent een goede sparringpartner
voor zowel het bestuur, collega’s als externe partijen. Je vindt het leuk om uitgedaagd te worden en als spil binnen dit speelveld te werken.

 

Dit neem je mee

  • Afgeronde universitaire opleiding
  • Kennis van de beleidsterreinen binnen het gemeentelijke onderwijsbeleid, in het bijzonder van de aanpak van laaggeletterdheid
  • Ruime ervaring met genoemde werkzaamheden (minimaal 5 jaar)
  • Financieel-economische kennis (subsidie, P&C-cyclus)
  • Kennis van en ervaring met projectmatig werken

Sollicitatieinformatie

Enthousiast?
Stuur dan motivatie en CV in. De gesprekken zijn gepland op woensdag 2 juni 2021 tussen 13:00 en 17:00 en donderdag 3 juni 2021 tussen 13:00 en 17:00. Gezien de huidige situatie zal het gesprek digitaal gevoerd gaan worden.  

Over Gemeente Zoetermeer

Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de missie waar wij voor gaan!

Solliciteer