Overzicht

teamleider
School:Loket Zwijndrecht
Contactpersoon:Mevr. C. Krastman, directiesecretaresse
Telefoonnummer:078-6256115
Sector:VO (Voortgezet Onderwijs)
Bijlage: https://www.roozz.nl/vacatures/teamleider-loket-zwijndrecht-2
fte:0,80 – 1,00
Uren:1,00
Roosterdagen:maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag
Onderwijsvorm:
Afdeling:
Dienstverband:tijdelijk met uitzicht op vast
Bevoegdheid:ja
Aanvangsdatum:01-09-2021
Extra informatie:
Loket Zwijndrechtse Waard is de school voor beroepsgericht onderwijs in de Zwijndrechtse Waard. Je kunt er terecht voor vmbo-beroepsgericht onderwijs basis en kader met en zonder leerwegondersteuning, praktijkonderwijs en diverse MBO-opleidingen. Bij ons word
je wie je bent door aandacht, waardering en acceptatie. Dat doen we samen door te leren met vertrouwen in onszelf en in elkaar.
De vacature: voor de vmbo-scholen zoeken wij een teamleider – afdeling onderbouw.
Plaats in de organisatie:
U maakt deel uit van het managementteam van de school en geeft vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid vorm en inhoud aan het tactisch beleid van Loket.
De teamleiders zijn ook mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het totale schoolbeleid. U draagt zorg voor het stroomlijnen van onderwijsprocessen in de school, de kwaliteit van de docenten, het onderwijs en in voorkomende gevallen, de
activiteiten in de praktijk van het beroep. U bent verantwoordelijk voor een eigen en te onderscheiden deel van het onderwijs op de afdeling.
U ontvangt leiding van de directeur en geeft leiding aan het onderwijsondersteunend personeel (OOP) en docenten binnen de afdeling.
Werkzaamheden:
– levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het beleid binnen Loket;
– draagt zorg voor ontwikkeling en geeft leiding aan uitvoering van beleid binnen de afdeling;
– coördineert dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling en indien nodig binnen de school;
– geeft leiding aan OOP en docenten binnen de afdeling (o.a. functioneringsgesprekken en verzuimdossiers).
Functie-eisen:
-brede theoretische kennis van en inzicht in de ontwikkelingen van het onderwijs.
-praktisch gerichte kennis van onderwijsuitvoering.
-vaardigheden op het gebied van leidinggeven, personeelszaken, financiële zaken en administratieve organisatie;
-bij voorkeur leidinggevende ervaring;
-ruime ervaring in het vmbo basis/kader;
-ten minste een hbo-werk- en denkniveau.
De teamleider die wij zoeken:
• beschkkt over een helicopterview beschikt, met een heldere visie op onderwijs;
• is zichtbaar voor medewerkers en leerlingen;
• is een boegbeeld dat respect afdwingt op basis van expertise en gezag;
• is iemand waarin medewerkers vertrouwen stellen, iemand die gevoel heeft voor verbinding tussen medewerkers, medewerkers ruimte en vertrouwen geeft, medewerkers stimuleert om het beste uit zichzelf te halen en in dat kader ook verwachtingen durft uit te spreken.
De teamleider die wij zoeken beschikt over hoge affiniteit met betrekking tot onderstaande kerncompetenties:
– aandacht voor kwaliteit, zet zich in voor het bereiken en behouden van kwaliteit, stelt hoge eisen aan eigen prestaties en aan die van anderen. Stimuleert en bevordert kwaliteitsbewustzijn van medewerkers op alle niveaus in de organisatie. U maakt daarbij
gebruik van heldere analyses en duidelijk te interpreteren cijfers.
– delegeren en verantwoordelijkheden adresseren, is in staat om vanuit de verantwoordelijkheid als lid van het managementteam en als teamleider van uw afdeling uw rol duidelijk inhoud en vorm te geven. Dat uit zich o.a. in een heldere verdeling van beleidsmatige
en operationele taken en adressering van verantwoordelijkheden.
– inspireren, u inspireert medewerkers om binnen gestelde kaders hun verantwoordelijkheid te nemen en geeft hen de vrijheid om initiatieven te tonen, geeft hen de mogelijkheden en bevoegdheden om taken effectief uit te voeren.
– sturen/besluitvaardigheid, u geeft op een duidelijk manier richting aan medewerkers, neemt de leiding op zich en zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt. Is in staat om snelle besluiten te nemen, indien dat noodzakelijk is,
op basis van beperkte informatie.
– communicatieve vaardigheden, u erkent het belang van interne en externe communicatie met medewerkers, leerlingen, ouders en andere stakeholders. Beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, kan kort en helder formuleren en erkent
het belang om anderen op basis van overtuiging en visie tijdig te informeren.
Inschaling:
De functie wordt gewaardeerd in schaal 12, conform cao-vo.
Procedure:
Sluitingsdatum: 24 juni 2021
Sollicitatiegesprekken: in de week van 12 juli 2021.
Vragen:
Als u vragen heeft over deze vacature, kunt u contact opnemen met mevrouw E. van Beelen, directeur, via evanbeelen@loketzwijndrecht.nl.

Sollicitatieinformatie

Over Loket Zwijndrecht

LOKET Zwijndrecht 
Is onderdeel van onderwijsgroep zuid-hollandse waarden voor primair en voortgezet onderwijs (OZHW voor PO en VO).
Het Mobiliteitsbureau ROOZZ plaatst vacatures voor deze school. 
Voor meer informatie ga naar www.roozz.nl / www.loczwijndrecht.nl / www.ozhw.nl

 

Solliciteer