Overzicht

De zorgcoordinator werkt nauw samen met de LWOO coordinator en de verzuimcoordinator. Samen met het mentroteam  bieden zij de zorg en ondersteuning die nodig is voor onze leerlingen. Het betreft de invulling van een zwangerschapsverlof van start schooljaar
tot 19 februari 2022.

Sollicitatieinformatie

Over Over-Y College

Het Over-Y College is een school voor vmbo-tl en havo – onderwijs in Amsterdam-Noord (ca. 450 leerlingen) waar iedereen welkom is. De school biedt leerlingen een veilige omgeving waarbinnen zij de ruimte krijgen om te leren en hun talenten te ontwikkelen. Door leerlingen te begeleiden naar een maatschappelijk betrokken, zelfstandig bestaan, krijgen zij betekenisvol onderwijs. Respectvolle omgang met elkaar en het geven en ontvangen van feedback zijn hierbij kernwaarden. 
De school begeleidt de leerling bij het leren en het ontwikkelen van talenten.  
De medewerkers zijn gekwalificeerd en toegewijd. Het onderwijs en de zorg zijn aangepast aan tempo, niveau en belevingswereld van de leerling.  
Leerlingen die aan het eind van hun schoolcarrière onze school verlaten, zijn in staat om onderzoekend, ondernemend en kritisch te leren voor een goede aansluiting in onze maatschappij. De samenwerking met (maatschappelijke) ondernemingen en de buurt spelen hierbij een belangrijke rol. Het leren vindt plaats in samenhang waarvan vakoverstijgende leermomenten en het leren buiten de school onderdeel zijn. 
Voor onze leerlingen bieden wij extra begeleiding tijdens onze B-uren. Tijdens deze lessen worden leerlingen ondersteund op de volgende gebieden; vaktechnisch, sociaal/emotioneel, begrijpend lezen en studievaardigheid. In de lessen, tijdens het mentoraat en tijdens projecten leggen we verbindingen met de omgeving en wordt aandacht besteed aan de leerling als aspirant-burger.  
De PRof klas: PRof staat voor praktische onderwijsfabriek. De PRof klas is een manier om nadrukkelijker het leren in en buiten de school samen te brengen. Het is een manier om ervaring op te doen met de ontwikkelingen die landelijk gaande zijn (een praktisch vak voor alle leerlingen van de theoretische leerweg). Vanaf 1 augustus 2020 is het voor onze nieuwe eerstejaars leerlingen mogelijk om voor deze route te kiezen. De invulling van de lestijd bestaat uit in ieder geval één dagdeel praktisch ingevuld onderwijs. De leerstof en activiteiten zullen ingevuld worden met als thema de profielen van de theoretische leerweg. Een boeiende en spannende ontwikkeling waarbij verschillende uitdagingen, zoals ontwikkelen van het curriculum, het verbreden van het netwerk van de school en de gesprekken over de omslag die nodig is om de leerlingen op ‘de nieuwe wijze’ te onderwijzen, samenkomen. 

Solliciteer