Overzicht

Wat ga je doen?

Als senior HR adviseur vervul je – als schakel tussen beleid en operatie – een belangrijke functie in de organisatie:

 • Je zorgt samen met de collega’s van Amenso voor een optimale ondersteuning van scholen;Je bent – samen met een collega HR adviseur – -sparringpartner en coach voor de directeuren van de scholen en het bestuur met  betrekking tot operationele HR-vraagstukken;
 • Je spiegelt schooldirecteuren en bestuur actief en bent duidelijk in je advies.Je houdt de regie en stelt heldere doelen op ingezette acties;
 • Je adviseert over complexe arbeidsrechtelijke en rechtspositionele aangelegenheden en voert arbeidsrechtelijke en juridische procedures uit;
 • Je volgt en analyseert wet- en regelgeving, maatschappelijke ontwikkelingen en trends op het gebied van onderwijs en P&O en vertaalt dit naar de gevolgen voor het P&O beleid;
 • Je stelt het P&O beleid op, implementeert en evalueert dit en zorgt voor vertaling naar passende personeelsinstrumenten;
 • Je pakt een voortrekkersrol in het verder professionaliseren van HR, hebt verfrissende ideeën over een eigentijds HR-beleid, neemt je collega’s daarin mee en weet dit samen om te zetten in passend beleid;
 • Je draagt bij aan de verdere doorontwikkeling van de professionele cultuur binnen de scholen, het bestuur en Amenso. Dit doe je in nauw overleg met jouw (HR) collega’s.

Wat vragen we van je?

Een deskundige gesprekspartner met een duidelijke visie op ontwikkeling van mens en organisatie:

 • Je hebt goede sociale vaardigheden, zoals tact, overtuigingskracht, empathie en bent in staat bruggen te slaan. Je bent communicatief vaardig;
 • Je hebt een klantgerichte, dienstverlenende instelling, neemt mensen mee in processen en geeft hen vertrouwen, kan doorpakken, besluiten nemen en stelt kaders;
 • Je bent vaardig in het omgaan met verschillende belangen en vertrouwelijke informatie;
 • Je bent in staat buiten de gebaande kaders te denken en weerstanden te overwinnen om tot een succesvol resultaat te komen;
 • Je bent betrokken, verricht je werk met toewijding en passie, neemt verantwoordelijkheid en benut kansen;
 • Je kunt relativeren en beschikt over een juiste dosis humor;
 • Je bent iemand die actief is en op een enthousiaste manier de samenwerking zoekt met de scholen, bestuur en de medewerkers binnen Amenso;
 • Je hebt brede kennis van de regelgeving op P&O gebied en je bent gewend operationele werkzaamheden uit te voeren;
 • Je hebt brede en specialistische kennis van strategisch P&O beleid en P&O processen, alsmede de ontwikkeling en implementatie van beleid;
 • Je hebt relevante ervaring op een vergelijkbare positie. Ervaring in het (primair) onderwijs is een pré.

Sollicitatieinformatie

Ben jij onze nieuwe sr. HR adviseur/beleidsmedewerker P&O?

Solliciteer dan uiterlijk vóór 1 juli 2021. Dit kan door jouw CV en motivatiebrief te sturen naar
a.smits@amenso.nl onder vermelding van “sollicitatie senior HR Adviseur”. De briefselectie vindt plaats op 2 juli 2021. Op basis daarvan word je al dan niet uitgenodigd voor de eerste gespreksronde met de sollicitatiecommissie. Deze
staat gepland op 8 juli 2021. De tweede gespreksronde vindt plaats op 15 juli 2021. Een (ontwikkel) assessment maakt deel uit van de procedure en vindt plaats na benoeming. Voor meer informatie over de functie en/of procedure kun je contact opnemen met Bart
van Summeren, Hoofd Personeelszaken a.i. (b.vansummeren@amenso.nl of tel. 06-8369 3709).

Over Amenso

Wie zijn wij?

Eduquaat en MeerderWeert zijn twee afzonderlijke onderwijsstichtingen die basisonderwijs verzorgen in de gemeente Weert en Nederweert. De afgelopen jaren is de samenwerking tussen beide besturen verder geïntensiveerd en uitgebouwd. In totaal verzorgen ongeveer 440 medewerkers onderwijs verdeeld over 21 reguliere basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs aan in totaal ruim 4000 leerlingen.

Ter ondersteuning van het primaire proces is Amenso opgericht. Amenso is een dienstverlenende organisatie die ondersteuning biedt aan scholen en bestuur op het gebied van personeel, financiën, ICT, huisvesting en facilitaire zaken. Medewerkers werkzaam voor Amenso verrichten werkzaamheden voor zowel MeerderWeert als Eduquaat. Op basis van een samenwerkingsovereenkomst maken beide stichtingen gebruik van de gemeenschappelijke activiteiten/diensten van Amens

Solliciteer