Overzicht

Functieomschrijving
Je bent een ervaren leidinggevende die tijdig en helder communiceert, met zowel het team als leerlingen en ouders. Dan zijn we goed geïnformeerd en weten we waar we aan toe zijn. We vinden het prettig als we je veel zien in de school en je goed weet wat er
bij ons speelt. Dat je ons leert kennen, met ieder onze eigenheid en je de onderlinge verschillen ziet, die benut kunnen worden in onze gezamenlijke taak. 
Als team pakken we veel op, en willen we soms (te) veel tegelijk. Als directeur help je ons keuzes te maken en focus aan te brengen en te houden. Vanuit het schoolplan werken we met een jaarplan. Jij zorgt ervoor dat de gekozen speerpunten vertaald worden in
haalbare doelen en je houdt zicht op de voortgang. Samen met ons maak je er ook een gewoonte van om meer over onderwijskwaliteit (in de breedste zin) te praten. Vanuit rust data verzamelen, analyseren en vervolgens keuzes maken. Jij brengt inzicht, overzicht
en verdieping in waar we met elkaar heen gaan.
Je werkt samen met de directeuren van andere BLICK-scholen om het onderwijs te verbeteren. Dit doe je tijdens directiebijeenkomsten, studiedagen en door je actieve deelname aan een van de domeingroepen, waarin directeuren samen tot beleidsvoorstellen komen. 
Interesse? Kijk voor meer informatie in de profielschets en naar het filmpje over de school. 

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een functie van 0,8-1,0 fte in schaal D12 conform de cao voor het primair onderwijs. 

Organisatie
BLICK staat voor Boeiend Leren In Capelle en Krimpen aan de IJssel. De missie van stichting BLICK op onderwijs is kernachtig: Een gelukkig kind op een fantastische school! Samen met leerkrachten,
ouders en het bestuur werken we elke dag weer aan deze ambitie. Het besef dat bouwen aan de toekomst van kinderen ook een gezonde en fijne start in het onderwijs betekent!
De leerlingen, ouders en leerkrachten waarderen de scholen van BLICK. Met aandacht, persoonlijk contact, ons onderwijsaanbod en maatwerk in ondersteuning: daarmee maken we het verschil. Overzichtelijke scholen, waarin ruimte voor ontwikkeling van kinderen gecombineerd
wordt met een heldere structuur. De tevredenheid van leerlingen en ouders is enorm, we zijn er trots op.
Op openbare basisschool de Tweemaster, met bijna 400 leerlingen in 16 groepen, staat aandacht voor de leerlingen voorop, vanuit onze missie ‘Ontdek, leer en maak plezier!’

Meer informatie
Herken je jezelf in dit profiel en wil jij samen met ons gaan ontdekken, leren en plezier maken? Beschik je daarnaast over leidinggevende ervaring en voldoende onderwijskundige kennis? Stuur dan je brief en curriculum vitae uiterlijk 26 juni via het sollicitatieformulier
op de pagina van B&T via deze link Directeur de Tweemaster Blick op onderwijs – B&T (vbent.org)
Voor vragen kun je terecht bij Pauline Zwaal-Arora via 088-205 16 00. 

Belangrijke data:

  • Op 30 juni houden we (digitale) voorselectiegesprekken.
  • De eerste gespreksronde is op 5 juli in de ochtend en middag en de tweede ronde op 12 juli in de middag. 

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Sollicitatieinformatie

Over De Tweemaster

Ontdek, leer en maak plezier!
Obs de Tweemaster is een veilige wijkschool, in een ruim opgezette leeromgeving in het mooie groen van Capelle aan den IJssel.
Groepsdoorbrekende werkvormen vormen onderdeel van het leren door ervaren en beleven.
Het team, ouders en leerlingen werken volgens het concept van de vreedzame school in een vreedzame wijk. Veiligheid en welbevinden zijn voorwaarden voor talentontwikkeling. Onze school is geïnspireerd geraakt over leren in de 21e eeuw en 21st century skills, we zijn er dan ook dagelijks mee aan de slag. Meer informatie over de school is te vinden op www.obsdetweemaster.nl

Obs de Tweemaster is onderdeel van de stichting BLICK op onderwijs. Samen met de andere scholen voor primair onderwijs en het IJsselcollege biedt de Tweemaster een doorlopende leerlijn voor leerlingen van 4 tot 18 jaar. 

 

Solliciteer