Overzicht

Functieomschrijving:
Als teamleider geef je leiding aan ongeveer 60 docenten verdeeld over 4 teams aangestuurd door de coördinatoren. Daarvoor ben jij onderwijskundig onderlegd en jouw leidinggevende stijl is gericht op ontwikkelen. Je hebt een duidelijke visie op onderwijs die
past bij de visie van de school. Je bent daadkrachtig in het nemen van je besluiten en stuurt de medewerkers aan op basis van hun kwaliteiten. Je bent eindverantwoordelijk voor de organisatorische taken en bereid om de huidige onderwijsvisie verder te ontwikkelen.
Dit doe je door sturing te geven vanuit de visie VMBO Maasland en het vastgestelde strategische meerjarenplan van Lentiz.  De verdeling van taken en bevoegdheden weet jij breed binnen het vmbo neer te leggen. Je hebt een professionele houding en zodoende bevorder
jij de professionele cultuur.  
De teamleider is onderdeel van de schoolleiding Lentiz Maasland. Dit team bestaat naast jou verder uit één directeur voor de gehele vestiging en twee teamleiders van het mbo. Een goede, nauwe samenwerking met dit team is dan ook van belang, zowel organisatorisch
als onderwijskundig.

Taakomschrijving:
Als teamleider vmbo ben jij integraal verantwoordelijk voor het vmbo. Je geeft leiding aan het team en stuurt het proces van beleidsvorming, uitvoering en evaluatie van dit team aan. Je weet wat er leeft in de school. Jouw leidinggevende stijl is gericht op
ontwikkelen in de breedste zin van het woord. De actieve samenwerking met het mbo, zorgt onder andere ervoor dat doorlopende leerlijnen gezocht worden, waar mogelijk.
Je werkt bij de uitvoering van jouw taken nauw samen met de op locatie aanwezige onderwijskundige, roostermaker, examencommissie, team administratie, team facilitair en het zorgteam. Daarnaast huisvest het vmbo een pilot project VSO in VO, die gecontinueerd
zal worden. Samen met de coördinatoren stem je de dagelijkse werkzaamheden af op gebied van aansturing en organisatie. Jij zorgt voor de lange termijn visie en strategie van de school.
 

Profiel in kernwoorden:

Samenwerking: je bent in staat om op natuurlijke wijze de samenwerking binnen en buiten de school te vinden. Je weet de onderwijsvisie effectief over te brengen in deze samenwerkingen.
Toegankelijk: je bent in staat om op resultaat- en ontwikkelgerichte wijze leiding te geven aan de teams. Je doet dat op een transparante wijze, gericht op de teams en het individu. Je hebt het vermogen om hierbij consequent, sturend en coachend
te zijn. Je neemt besluiten en monitort of de besluiten in lijn lopen met de gemaakte afspraken en opgestelde visie. Jij bent iemand die afspraken nakomt, collega’s aanspreekt en zelf een rolmodel bent voor hetgeen je verwacht van de medewerkers. Daarnaast
weet jij besluiten op lange en korte termijn van elkaar te scheiden op basis van prioriteit.
Ondernemend: je bent iemand die nieuwe mogelijkheden ziet en hiermee aan de slag gaat, maar ook het goede weet te behouden. Je hebt oog voor ontwikkelprocessen, weet deze te borgen in de organisatie en zoekt naar kansen. Je bent een sparringpartner
voor de directeur. Samen weten jullie de belangen voor het onderwijs te beoordelen tezamen met de consequenties voor de ingezette koers. Je bent in staat om de school nog verder te optimaliseren.
Onderwijskundig: je hebt een visie die aansluit op de reeds ontwikkelde visie van de school en weet deze visie samen met de teams om te zetten in concrete doelen en acties. Ervaring met het implementeren van formatief leren is een pré. Daarnaast
wil jij het groene onderwijs, tezamen met doorlopende leerlijnen verder ontwikkelen en kun je dit uitdragen naar de buitenwereld.
Communicatief vaardig: Je bent in staat om transparant en helder te communiceren, zowel schriftelijk als mondeling met alle relevante doelgroepen in en om de school. Je bent representatief. En je neemt besluiten in samenspraak met de schoolleiding
Lentiz Maasland.
 

Sollicitatieinformatie

Reageer op deze functie:
Stuur een e-mail met jouw CV en motivatie naar Deborah Bakker via
dbakker01@lentiz.nl
. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de directeur, Arjan Blansjaar via
ablansjaar01@lentiz.nl of telefonisch via +316 82 69 74 45.  Voor informatie over arbeidsvoorwaarden kun je contact opnemen met Marrit van Sprundel, HRM adviseur,
mvsprundel@lentiz.nl.

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst.

Belangrijke data:
Sluitingsdatum sollicitatie:           27 juni 2021
Brievenselectie en uitnodiging:   29 juni 2021
Eerste ronde gesprekken:             5 juli 2021
Tweede ronde gesprekken:           9 juli 2021
Assessment:                                12 juli
Gesprek met Raad van Bestuur: 15 juli 2021
Arbeidsvoorwaardengesprek:      15 of 16 juli 2021

 

Over Lentiz VMBO Maasland

Lentiz onderwijsgroep bestaat uit acht scholen voor voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo) en zes scholen voor mbo-onderwijs in de groene sector. Deze veertien unieke scholen bevinden zich in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en economische regio’s Greenport West-Holland, Mainport, Freshport, het vitale platteland van Midden-Delfland en Goeree-Overflakkee en zijn verspreid over zeven gemeenten. Ruim 7500 leerlingen en studenten volgen onderwijs op een van de scholen in zowel voltijd als deeltijdopleidingen en in de vorm van contractactiviteiten. In het onderwijs worden de leerlingen en studenten voorbereid op de toekomst en gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen. Lentiz vindt het belangrijk dat leerlingen en studenten niet alleen kennis krijgen aangeboden, maar ook een moreel kompas en vaardigheden om zich verder te ontwikkelen.
 
Lentiz | VMBO Maasland is een vmbo-school voor groen onderwijs. De school heeft als doel het beste uit haar leerlingen te halen. Kernwaarden hierbij zijn: kansrijk, integer, daadkrachtig en verbindend. Presteren in de vakken is voor ons net zo belangrijk als de ontwikkelingsfase waar de leerling doorheen gaat. Binnen onze school staat de leerling centraal en hij/zij krijgt van ons de mogelijkheid zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Wij verwachten van onze medewerkers dan ook dat zij kunnen inspelen op de behoeften en mogelijkheden van de leerlingen en dat zij continu werken aan hun pedagogische sensitiviteit.
 

Solliciteer