Overzicht

Het Goese Lyceum te Goes en Pieter Zeeman te Zierikzee vormen samen de Stichting Scholengroep Pontes. Het Goese Lyceum heeft twee locaties (Oranjeweg en Bergweg) en biedt onderwijs aan in de afdelingen vmbo basis/kader/gemengd, mavo, havo, vwo en gymnasium.

 
Per 1 augustus 2021 is er een vacature op Het Goese Lyceum voor
 
AFDELINGSLEIDER 0,8-1.0 fte
 
Wat ga je doen als afdelingsleider?
Je bent integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van de organisatie van  onderwijskundig beleid en de dagelijkse gang van zaken in de school. Je geeft leiding aan een deel van het personeel, en hebt hierbij ook de dagelijkse zorg in geval van ziekte of
andere bijzonderheden en voert met hen de gesprekken van de gesprekkencyclus. Je wordt ingezet op beide locaties van Het Goese Lyceum, de locatie Bergweg waar vmbo b/k/g gevestigd is, en locatie Oranjeweg waar zich de afdelingen mavo, havo, vwo en gymnasium
bevinden. Je zult je met name bezig houden met de onderwijslogistiek en de daarbij behorende processen van de beide locaties. Daarbij ben je verantwoordelijk voor een aantal school- en afdeling- overstijgende portefeuilles. Met de huidige MT leden wordt overlegd
over de verdeling van deze portefeuilles.
 
De schoolleiding van Het Goese Lyceum bestaat uit de rector en vier afdelingsleiders op de locatie Oranjeweg en twee afdelingsleiders op de locatie Bergweg.

Kom je bij ons als nieuwe afdelingsleider verwachten wij van jou een actieve en stimulerende betrokkenheid bij de verdere ontwikkeling van kwalitatief hoogstaand eigentijds onderwijs. De school gaat door een boeiende tijd van heroriëntatie op het onderwijs
en realisatie daarvan in de praktijk.  

 

Wat breng je mee?

  • een duidelijke visie op het onderwijs en onderwijslogistiek
  • een afgeronde onderwijskundige opleiding
  • aantoonbare managementervaring en leidinggevende kwaliteiten
  • vaardigheid in hoger orde denken
  • je bent bedrijfsmatig en organisatorisch sterk
  • je bent communicatief sterk en je kunt uitstekend omgaan met stresssituaties
  • je kunt goed samenwerken in een team.

Je profiel als afdelingsleider:
Relationeel ingesteld, ambitieus, leergierig, organisatorisch competent, resultaatgericht, besluitvaardig en stressbestendig. Met een no-nonsense mentaliteit en gevoel voor humor.

Sollicitatieinformatie

Een informatiepakket is verkrijgbaar via mw. Hooijdonk, medewerker personeelsbeheer afdeling HRM (06-23415056). Hierin is ook het tijdpad van de procedure opgenomen.

Je reactie ontvangen wij graag uiterlijk maandag 30 juni a.s. Je kunt uitsluitend solliciteren via de vacature op onze website
www.pontes.nl. Wij maken hierbij gebruik van MeesterBaan. Sollicitaties via een andere weg, of later ingediend, kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

 

Over Pontes Locatie Het Goese Lyceum

Het Goese Lyceum Oranjeweg moedigt leerlingen aan om het beste uit zichzelf te halen. Goed onderwijs is de basis, daarnaast biedt de school tal van extra programma’s, projecten en activiteiten waarmee leerlingen hun talenten op allerlei gebieden kunnen ontwikkelen; technisch, talig, cultureel, muzikaal en wiskundig. Leerlingen kunnen (inter)nationaal erkende certificaten behalen, die een waardevolle aanvulling kunnen zijn op het diploma. 

Naast dit uitgebreide aanbod aan (extra-)curriculaire activiteiten staat de school ook bekend om de bijzondere sfeer. Het Goese lyceum is ervan overtuigd dat een prettige leeromgeving waar respect en oog is voor elkaar, onontbeerlijk is voor de ontwikkeling van elke leerling. Ook in de dagelijkse organisatie van de school is zichtbaar oog en respect voor elkaar. Natuurlijk is het halen van het diploma belangrijk maar ook sociale- en persoonsvorming is van groot belang.

Werken bij,  wat zeggen collega's:
"Ik werk nu ongeveer 10 jaar als docente op het Goese Lyceum.  Als leerling heb ik hier een fantastische tijd gehad en toen ik na mijn lerarenopleiding aan het werk ging op deze school voelde het echt als thuiskomen.  De sfeer op school, het contact met de leerlingen, de samenwerking met collega’s en de vrijheid die je krijgt om zelf dingen op te zetten of te organiseren is erg fijn.
Zo heeft onze vakgroep een aantal jaar geleden gekozen voor een specifieke methode, hiervoor mochten we allemaal een omscholingscursus volgen. Ook leek het ons leuk om een internationaal toneelgezelschap op school te laten komen om een voorstelling te verzorgen voor onze bovenbouw leerlingen. In samenwerking met een collegaschool hebben we dit binnen een redelijk korte tijd kunnen regelen.  
Ik vind het leuk om tijdens of na schooltijd activiteiten voor de leerlingen en collega’s te organiseren. Hierbij kun je denken aan schoolfeesten, muziekfestivals, musicals, etc. Gelukkig zijn er op deze school meer collega’s die dit leuk vinden en wordt er ieder jaar gekeken naar de mogelijkheden en de benodigdheden om dit te realiseren. Naar mijn mening zijn het dit soort activiteiten die voor mooie herinneringen zorgen. Ik vind het belangrijk dat de leerlingen als ze van school af zijn met een glimlach terugdenken aan hun mooie schooltijd!"

Het Goese Lyceum .. een school voor uitdagend onderwijs, waar we rekening houden met de interesses en capaciteiten van leerlingen!

Een "leuke" school:
Een actieve leerlingenvereniging Vlam die veel activiteiten organiseert, aandacht voor kunst & cultuur, dans en muziek,drama, toneel, sport- en spelactiviteiten.

Solliciteer